Balık bellek

Adı, William de Kooning (1904-1997)…
Amerika'nın tanınmış ressamlarındandı. Soyut ekspresyonist kadın serisi tabloları meşhurdur.
Amerikalıların yüzde yetmişinin aptal olduğunu söylemişti!..
Adı, Günter Grass (1917-2015)…
Alman yazar “Teneke Trampet” romanıyla tanındı. Nobel Ödülü kazandı.
Almanların yüzde sekseninin aptal olduğunu söylemişti!..
Adı, Aziz Nesin (1915-1995)…
Büyük Türk yazarını tanımayanınız yoktur.
Türk halkının yüzde altmışının aptal olduğunu söylemişti!..
Diğer iki ismin hangi nedenlerle böyle düşündüklerinin ayrıntısına girmeyeyim.
Usta sanatçımız Müjdat Gezen, Aziz Nesin'in bu sözünün 1982 Anayasa Referandumu'na dayandığını açıkladı:
“İzmir Torba'da şenlik vardı, İlhan Selçuk ve Aziz Nesin'le birlikte panele katılmıştık. Panelin konusu mizahtı. Birisi kalktı ‘Nasrettin Hoca'nın torunları olarak zeki insanlarız değil mi?' diye sordu Aziz Nesin'e.
O da ‘Yüzde 60'ı aptaldır' dedi.
Sonra kuliste kendisine sordum neden böyle bir şey söylediğini.
O da ‘Evladım, yüzde 92 diyecektim dilim varmadı' dedi. O zaman referandum yapılmıştı ve oy verenlerin yüzde 92'si Kenan Evren'e oy vermişti. Bu söz oradan kaldı…”
Bu girişi yapmamın nedeni; Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi ısrarla erken genel seçime götürmesidir.
“Ne ilgisi var” demeyiniz…
Yazayım…

Yarbay'ın feryadı

Terör arttı…
Dolar arttı…
Vahim olaylar arttı…
Bu olumsuz gelişmeler herhangi bir Batı demokrasisinde hükümetin düşmesine neden olur.
Türkiye'de ise AKP ve itibarıyla Erdoğan, tek başına hükümet kurmak için erken seçime gidiyor!
Ve görüyoruz:
AKP tükenmiştir…
Erdoğan bitmiştir…
Ülkeyi yönetememektedirler.
Türkiye uçuruma yuvarlanırken AKP ve itibarıyla Erdoğan, erken seçim sandığından nasıl tek başına iktidar olarak çıkacağını düşünmektedir?
Bir açıklaması olmalı?
Var..!
Şehit Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze töreninde ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan şöyle feryat etti:
“Buradaki vatan evladı daha 32 yaşında. Vatanına, sevdiklerine doyamadı. Bunun katili kim? Bunun sebebi kim? Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonradan savaş diyor?”
Soru, aslında yanıttır…
Kahraman askerimiz Yarbay Alkan iktidarın neden erken seçimi zorladığını net olarak açıklamıştır. Evet, dünün açılımcıları bugün neden savaş istiyor?
Sanırım… Konunun özüne geldik…
Öyle ya…
AKP'yi itibarıyla Erdoğan, bu derece olumsuzluklara rağmen seçmenin neden kendilerini tercih edeceğini düşünüyor? Neye güveniyor?
Kuşkusuz bu sorunun sosyoloji gibi toplum bilimleri açısından açıklaması var.
Fakat.
Bu soruya başka açıdan yanıt vereceğim…

Korku projesi

Yaşamın merkezi beyindir.
Beyin işlevlerine göre üç bölgeye ayrılır.
Birinci bölge; beynin alt kısmını oluşturan beyin sapıdır. Beyin sapı; solunum, dolaşım ve sindirim gibi istem dışı çalışan sistem merkezlerinin bulunduğu yerdir. Burası yaşamsal önem taşır; örneğin, solunum durursa yaşam sona erer.
İkinci bölge; beyin sapından sonra gelen ve beynin orta bölgesini oluşturan limbik yapılardır. Limbik yapılar asıl olarak, içgüdüsel/duygusal dürtüler/tepkiler/davranışlardan sorumludur. İçgüdüsel davranışların temel amacı; beslenme, korku ve üreme gibi biyolojik yaşamın sürdürülmesidir.
Üçüncü bölge; beynin en üst tabakasını oluşturan, entelektüel/akılcı işlevlerden sorumlu olan beyin kabuğudur/yani korteks.
Bu önemli üç bölge birbirlerinden bağımsız değildir. Aralarında sinir uzantılarıyla bağlantılar vardır ve üst merkez; alt ve orta merkezleri kontrol eder.
Hadi…
Seçmene ayıp olmasın; balıktan örnek vereyim:
Zaten çok küçük (insan beynine oranla bir nokta kadar) olan balıkların beyninde en büyük alanı beyin sapı oluşturmaktadır. İçgüdüleri yöneten limbik yapılar çok az yer kaplamaktadır. Akıldan sorumlu beyin kabuğu/korteks ise yok denecek kadar azdır. Yani…
Balıkların beyni, yaşamak için zorunlu dolaşım- solunum gibi işlevleri yapmaya yarar. “Balık bellekliler” bu nedenle kolayca oltaya gelir!
Tabii ki seçmen balık değil. Peki ne?..
Kediden-köpekten bahsedelim. Beyinlerinde en büyük alanı, limbik yapılar kaplamaktadır. Yani, korku-kaçmak-saldırmak gibi içgüdüsel refleksleri öne çıkar.
Ve gelelim insana…
Anlama, algılama, sorgulama, eleştirel düşünme, akıl yürütme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, kendisinin ve başkalarının deneyimleriyle tarihten ders alabilme gibi entelektüel/akılcı yeteneklerle ilgili korteksini geliştirmez ise, içgüdüsel/duygusal dürtüleriyle hareket eder.
Eğitim ailede/çevrede başlar, okulda yoğunlaştırılır ve değişik kanallar aracılığı ile ömür boyu sürer. Uygulanacak eğitime göre korteks ya gelişimini tamamlar, ya da gelişemez, körelir.
Aziz Nesin'e göre; insanımızın yüzde altmışının korteksi gelişmemiştir!
Yani…
Aklını kullanabilen, özgür düşünebilen, kendi kararını kendi verebilen, sorumlulukla yaşamını düzenleyebilen, özgüven sahibi, kişilikli bireyin tek kılavuzu vardır: bilim ve akıl.
Evet…
Entelektüel (akılcı) yaşamı sağlayan beyin kabuğu gelişmemişse, seçmen korku gibi içgüdüsel saiklerle oy kullanır!
“Aman Ergenekon darbe yapmasın” gibi!
“Aman istikrar bozulmasın” gibi!
“Aman din elden gitmesin” gibi!
Bu nedenle kimileri, seçmeni terörle korkutarak iktidar olacağını düşünüyor.
Birileri buna “demokrasi” diyor!

Loading...