Mürekkebi kurumadı!

Ülkeler, bloklar, topluluklar, Doğu-Batı arasındaki ilişkileri yakından izleyenler bilir.
İngiltere-Fransa-Almanya.
Hepsi Batı'dır.
Fransa, kötü polisi oynar.
İngiltere, iyi polis.
Son yıllara bakıyoruz; şu fotoğ­rafı görüyoruz. Türkiye ile Batı ara­sındaki ilişkilerde Fransa, Avusturya, Almanya gibi ülkeler sürekli Türki­ye'yi tam üyeliğe istemez tavırlarla küçümseyen Batı ülkelerdir. İngiltere ise yara sarıcı, ilişkileri canlandırıcı rolünü oynar.
Yenisi oynanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İngiltere'ye uçtu. Yanına İngiltere'de uzun yıllar bankacılık yapmış, İngiliz bilgisi ve deneyimi olan ekonomi­den sorumlu Mehmet Şimşek'i de aldı.
“Tatlıdil Forumu” varmış.
Tatlıdil'e de katılacaklar!
İngiltere Kraliçesi, İngiliz Başba­kanı ve Londra Finans Merkezi'nin önde gelen bankerleri, bankacıları, para babaları, borç verenleri ile görüşecekler.

* * *

Hepsi çok güzel!
Tatlı tatlı söyleşsinler.
Ancak bu nedir?
Ne yaman çelişkidir.
Daha mürekkebi bile korumadı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Ey Batı bak; bizim kutsal kitabımı­za saldırdıkça şunu bilesiniz ki biz sizin kutsallarınıza saldır­mayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz… Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyo­ruz…” sözlerinin üzerinden henüz 7 gün bile geçmedi.
Batı aşağılık.
Aşağılığı, alaşağı edeceğiz.
Bu sözleri; Fransa'da kendileri­ni entelektüel ilan eden 300 kişi, Kuran-ı Kerim'de şiddet içeren bazı ayetlerin olduğunu iddia ederek; ayetlerin kutsal kitaptan çıkartılma­sını isteyen bildiri yayınlamalarına cevap olarak söylemişti.
Çok acı, biberli sözler.
Gramını yiyen delirir.
Acı sözlerin sahibi dün Batı'nın üst aklı İngiltere'ye gitti.
Aşağılık diyordu.
Aşağılık adamlara gitti.
Alaşağı edeceğiz diyordu.
Tatlıdil söyleşisine gitti.

* * *

“Tatlıdil Formu”nun görüşme ortamını kaldıraç yaparak, Batılı bankacılara, finans kurumlarına; “Türkiye'ye yatırım yapın, borç para verin” daveti tekrarlanabilir. Hep tekrarlanıyor. 16 yıldır yönet­tiğin ülkeyi sürekli dış borç bularak yaşamaya mahkum kalmaktan kurtaracak bir model bulamamışsan, elin mahkum, para da istenir ama bu nedir?
4 gün önce:
Aşağılık Batı!
Alaşağı edilecek Batı.
4 gün sonra:
Ayağına gidilen Batı.
Tatlı dil dökülen Batı!

* * *

Nereye gitti dik duruş!
Nerede emperyalizme kılıç salla­yan o Müslüman yiğit!
Nerede Türkiye'yi Batı parasına muhtaç olmaktan kurtaracak o yürek!

sozcu-banner-1
Loading...