Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Yanıtlar

Okurlarımın üşenmeyip mektupla ve öbür iletişim yollarıyla yönelttikleri soruları yanıtlamayı yalnız doğal bir gereklilik değil, yerine getirilmesi zorunlu bir görev bilirim. Böylece her şey açıklanır, öğrenilir, merak giderilir, sorun varsa çözülür. Kişisel bir çabayı hiç sevmediğim ve böyle bir duruma düşmekten kaçındığım için duraksayarak gecikmiş olabilirim. Hoşgörülmemi isteyerek ve bana sütunlarını açan SÖZCÜ Gazetesi'ni de düşünerek yanıtlarımı özetle sıralıyorum:

1- Tokat'ın Niksar İlçesi doğumluyum. Doğum tarihim resmî kayıtlarda 1.1.1933 olmasına karşın gerçekte 5.6.1932'dir. Babam askerden dönüşünde nüfusa bildirdiği için böyle olduğunu söylerdi. Ailenin yoğunlaştığı yer Sivas'ın Divriği İlçesi'ymiş ama gelinen yer Kafkasya. Yerleşim yeri, Tokat'ın NİKSAR İlçesi.

2- Anayasa Mahkemesi'nden 1.1.1998 günü saat 17'de 65 yaş sınırını tamamlayarak emekli oldum. Ondan sonra ve şimdi hiçbir akçalı görevim-işim yoktur. Bir üniversitede mütevelli heyeti üyesi, bir üniversitede özel okulları olan vakfın kurucu yönetim kurulu üyesi olarak üzerime düşenleri yapmaya çalışıyorum. Onbeş yaşına yaklaşan ve koruma gereği görevlilerin kullandığı bir arabadan başka malım, bir taşınmazım yoktur. Yalnız kitaplarım, giyeceklerim, daktilom ve kullandığım eşyalarım vardır, o kadar. SÖZCÜ Gazetesi'ne bir ödemeyle değil, içtenlik ve yakınlıkla yazıyorum.

3- Hiçbir siyasal kuruluşla bağlantım yok. 1953'de İNÖNÜ'nün oluruyla katıldığım CHP Gençlik Kolları Genel Yönetim Kurulu üyeliğinden sonra 1954 seçimlerinde Uşak'ta, 1957 seçimlerinde Giresun'da görev aldım. 1960'dan sonra CHP Hukuk Danışmanlığı ve avukatlığı görevini üstlendim. 1965'den sonra Yüksek Danışma Kurulu üyesi oldum. Hiçbir zaman seçime katılmayı, milletvekili olmayı düşünmedim ve istemedim. 1979'un Ocak ayında Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmem nedeniyle partiden ayrıldım (l7.1.1979 ). Türk Hukukçular Birliği Derneği'nin genel başkanlığını da bıraktım. 1972-74 yıllarında başkanlığını yaptığım Ankara Barosu kaydıma da son verdim.

4- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'ndan 1.1.1998'de yaş nedeniyle emekli olduktan sonra Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı'na seçildim. Dönemim bitince en çok oyu almama karşın genel başkanlığı istemedim, üye olarak kaldım. Ayrılmadan önce şube başkanlarının oluşturduğu bir toplantıda Atatürkçü bir parti kurarak hizmet etmek kararıyla beni Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi'nin genel başkanlığına getirdiler. Deniz Baykal'ın birleşme çağrısı üzerine Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL'ın partisiyle birleşip CHP'ne gitmek amacıyla düzenlediğimiz karar genel kurulu engellenince partiden ayrıldım ve bir daha siyasete adım atmadım. Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı'nı bir dönem (2000-2002) yürüttüm.

5- Bir üniversitede doktora derslerinde üç yıl görev yaptım. Bir üniversitede “Devrim Tarihi” ve “Anayasa Yargısı” dersleri verdim. Bu yıl da bir üniversitede “Hukuk Etiği” dersi vereceğim. Türk Hukuk Kurumu'nda “Hukuk Lügatı”nı yenileme çalışmalarını sürdüren kurulun bir üyesiyim. Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı ile Ankara Üniversiteliler Vakfı ve Ankara Üniversiteliler Derneği'nin yönetiminde çalışıyorum. Başka bir uğraşım yok. Biri yurtdışında, altısı yurtiçinde olmak üzere 7 üniversiteden fahri doktora unvanı aldım.

6- İnanıp güvendiğim gençlere bağışladığım kitapları İLERİ Yayınları basıp dağıtıyor. Hiçbir para almıyorum. Şiir kitaplarımı dostlarım basıyor. Satmıyor, armağan ediyorum. Hukuk kitaplarımın yeni baskıları yapılmıyor. Büyük ölçüde değişiklik olduğundan onları yenileme zamanım da yok.

7- Hesap veremeyeceğim bir durumum, tutumum olacağını sanmıyorum. Alnım açık, yüzüm ak, yalın (sâde) bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, yaraşır olmaya çalıştığı bir Atatürkçü niteliğiyle yaşamımı sürdürüyorum. Üstelik nice önemli sağlık işlemleri geçirmiş olarak. Ulusuma hizmet için canımı adayarak çalışmayı, yerine getirilmesi kaçınılmaz bir ödev, bir borç bilerek uğraşlarımı sürdürüyorum. Anlayanlara, katkı ve destek verenlere, arayarak güç katanlara teşekkürlerimi sunarak iyi dileklerimi yineliyorum.

8- SÖZCÜ Gazetesi sahip ve yöneticilerinin yakınlık ve anlayışlarıyla yazılarım yayımlanıyor. Hiçbir uyarıları, önerileri, istekleri olmadı. Basın özgürlüğünün kişisel bağlamda tadını çıkarıyorum. Biçim, içerik ya da başka yönden hiçbir elatmaları, karışmaları söz konusu değil. Saygılı ve güvenli tutumlarına ben de aynı karşılığı gözeterek sorun olmayacak biçimde yazmaya çalışıyorum.

9- Fotoğraflarla kanıtlandı, 4 Kasım 1953 saat 18.10'dan 5 Kasım saat l0.00'a kadar Etnografya Müzesi'nde katafalka konulan Atatürk'ün başında her yarım saatte nöbet değiştiren kız-erkek Türk gençlerinin yöneticiliğini yaptım. 10 Kasım 1953'de gömütüne konulduğunda toprağı atan ilk 10 kişi arasında Türk Gençliği temsilcisi idim. Makbule ATADAN'ı koluma alarak dışarıya ben çıkardım. Dört kurum, anlatımlarımı fotoğraflarla belgesel yaptı.

10- Ankara Barosu'nun rozetini avukat-öğretmen ressam Cafer ÖZCAN'a, Anayasa Mahkemesi'nin rozetini öğretmen ressam Mustafa ÜSTÜN'e yaptırdım. Şimdiye kadar 21 şiir kitabım yayımlandı. Ayrıca, 49 kişisel ve ortak yayınım var.