Albayrak açıklamıştı! Kıdem için işçi ve işverenlerden 5 şart

Kıdem fonu kurulmasını istemeyen işçi ve işveren temsilcileri Bakan Albayrak’a 5’er tane kritik şart sunacaklar. İşçi tarafında kazanılmış haklar ile fona garanti verilmesi, işveren tarafında ise kıdemin düşürülüp işçi transferlerini önleyecek mekanizmaların kurulması gibi şartlar yer alıyor.

Albayrak açıklamıştı! Kıdem için işçi ve işverenlerden 5 şart

Kıdem Tazminatı Fonu kurabilmek için sosyal taraflarla görüşmeye hazırlanan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hem işçi hem de işveren temsilcileri en az 5'er şart sunacak. İşçi sendikaları masaya oturmak için öncelikle mevcut kazanılmış haklara dokunulmayacağı sözünü almak istiyor. Bu şartın yerine getirilmesi halinde Bakan Albayrak'a fonun kurulabilmesi için 5 şart iletilecek. İşverenlerin paketinde ise kıdemin en az yarıya düşürülmesi ile işçi transferlerini zorlaştıracak mekanizmanın kurulması gibi kritik şartlar yer alıyor.

Kıdem Tazminatı Fonu yine gündemde İlginizi Çekebilir Kıdem Tazminatı Fonu yine gündemde

 

Reform paketinden kıdem tazminatı fonunun da çıkması üzerine harekete geçen işçi ve işveren temsilcileri kendi içlerinde şartlarını oluşturmaya başladı. 3 büyük işçi konfederasyonu Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ile işveren sendikası TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) ve TOBB içerisinde fonun kurulabilmesi için hangi şartların yerine getirilmesi gerektiği tartışılıyor. Genel kurul kararıyla kıdem tazminatı fonunu ‘kırmızı çizgi' olarak belirleyen en büyük işçi örgütü Türk-İş'in bu çizginin dışına çıkabilmesi ancak genel kurulun aksi yönde yeni bir karar almasıyla mümkün olabilecek. Böyle bir kararın alınmasına ise ihtimal dahi verilmiyor. Bu nedenle işçi tarafının hem mevcut çalışanlar hem de bundan sonra işe girecekleri kapsayacak şekilde kazanılmış haklara dokunulmayacağı sözünü almadan, yani 1 yıla 1 maaş kıdem hakkını garantiye almadan masaya oturması beklenmiyor. Bu garantinin alınması halinde ise işçiden şu 5 şart gelecek:

1-Hazine garantisi: Fon kurulacaksa burada biriken kıdem tazminatlarına Hazine garanti versin. Eğer işçinin kıdemi fondan ödenemezse işçinin kıdemini Hazine ödesin.

2-İşçi ve işveren yönetsin: Fonu işçi ve işveren temsilcileri yönetsin. Devlet temsilcisi ve müdahalesi olmasın.

3-Sadece kıdeme harcansın: Fonda biriken parayı iktidar işsizlik fonunda olduğu gibi dilediği yere kullanamasın. Fon sadece işçiye ödeme yapsın.

4- Bir yıl şartı kalksın: Kıdem tazminatını alabilmek için en az 1 yıl çalışmış olma şartı kaldırılsın. 1 gün bile çalışılsa primi fona yatırılsın.

5-Acil ihtiyaç için de çekilebilsin: Patronun attığı işçiye kıdemi hemen ödensin. Ancak ölüm, evlenme, hastalık ve tayin gibi zorunlu ve acil ihtiyaçlar için de kıdemin bir kısmı çekilebilsin.

PATRONLARIN 5 ŞARTI

Aslında işçiler gibi işverenler de fonun kurulmasını istemiyor. Çünkü bu durumda kıdem ödemekten kurtulan yüz binlerce patron her ay fona kıdem primi ödemek zorunda kalacak. Ancak şartların yumuşatılıp maliyetin azaltılması halinde fona sıcak bakmaları beklenen işverenlerin şartları ise şöyle:

1-Kıdem en az yarıya düşsün: Bir yıla bir maaş tutarındaki kıdem en az yarıya düşürülsün.

2-Kredi gibi kullanalım: Fonda biriken paranın belirli bir bölümünü mevduat faizi üzerinden yatırımlar için kullanabilelim.

3-Transferlere fren gelsin: İşçiyi işyerine bağlayan kıdem işverenden alınıp fona devredilirse patronlar birbirlerinden kolaylıkla nitelikli eleman transfer eder, piyasa bozulur. Transferleri önleyecek mekanizma kurulsun.

4-Yönetimde olalım: Fonun yönetimine işveren ortak olsun.

5-Gerçek yatırım araçlarında değerlendirilsin: Fon kaynakları kamu ihtiyaçları için harcanmasın, kaynağı büyütecek şekilde piyasadaki en yüksek getirili yatırım araçlarında değerlendirilsin.