Kıdem tazminatından kesinti yapılır mı?

1475 Sayılı İş Kanunun 14.Maddesinde düzenlenen ve çalışanlar açısından çok önemli bir hak olan kıdem tazminatı hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için derledik... Kıdem tazminatından kesinti yapılır mı? İşte cevabı...

Kıdem tazminatından kesinti yapılır mı?

İşçinin, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen tazminattır. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, işveren tarafından işten çıkarılması gerekir. Ancak işçinin çıkarılırken, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmamış olması gerekiyor. Yani, hırsızlık, huzuru bozacak davranışlar gibi işyeri kurallarına aykırı nedenlerden işten çıkarılırsanız, kıdem tazminatı alamazsınız. Peki, Kıdem tazminatından kesinti yapılır mı? Bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde…

KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır. 01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ise 6.017,60 TL’dir.

KIDEM TAZMİNATINDAN KESİNTİ YAPILIR MI?

Kıdem Tazminatı hesaplanırken sadece damga vergisi kesintisi yapılır, gelir vergisi kesintisi ya da başka bir kesinti yapılmaz.

KIDEM TAZMİNATINDAN KESİLEN VERGİLER İADE EDİLECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, 27 Mart 2018'den önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla iade edilecek. Düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine başvurulacak.

27 Mart 2018'den önce ikale sözleşmesi imzalayarak işten ayrılan ve kendisine ödenen tutarın tamamından gelir vergisi kesilen işçilerin vergi iadelerini alabilmek için ikale imzaladıkları takip eden yıl başından itibaren 5 yıllık süreye dikkat etmeleri gerekiyor. Bu süre zamanaşımı süresidir ve işçiler bu süreyi kaçırırlarsa iade haklarını kaybederler.

Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi kapsamında yapılsa dahi ek tazminat niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, normal ücret, yıllık izin ücreti, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet prim ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzer ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu olmayacak.

İşverenlerce, hizmet erbabına, ölüm, engellilik ile hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar gelir vergisinden istisna olacak. İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanunu kapsamında bulunmaksızın, işsizlik veya işe başlatmama tazminatı ile benzer adlar altında yapılan çeşitli ödemeler kapsam dışında olacak.

Çalışırken kıdem tazminatı alınabilir mi? İlginizi Çekebilir Çalışırken kıdem tazminatı alınabilir mi? Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı ne kadar eder? İlginizi Çekebilir Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı ne kadar eder?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...