Sözcü Plus Giriş

Araklı nerede? Sel felaketi yaşanan Trabzon Araklı’nın haritadaki yeri…

Türkiye Aralklı'da yaşanan acı sel felaketiyle sarsıldı. Hayatını kaybedenlerin yanında kayıpların da bulunduğu Araklı hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor. İşte Trabzon'un Araklı ilçesi hakkında detaylar...

13:32 -
Araklı nerede? Sel felaketi yaşanan Trabzon Araklı’nın haritadaki yeri…

Sağanak yağışlar en çok Karadeniz Bölgesi’ni etkiledi ve Trabzon Araklı’da meydana gelen sağanak yağış sebebiyle ölümler meydana geldi. Maddi ve manevi büyük zarar gören ilçede çalışmalar hala sürerken Türkiye, Araklı hakkındaki ayrıntıları merak ediyor.

ARAKLI NEREDE?

Araklı Trabzon ilinin bir ilçesidir. Mevcut ismin kayıtlara geçmiş en eski formu 15. yüzyıla ait bir Trabzon İmparatorluğu belgesinde “Herakleia” şeklinde ve Sürmene bandonuna bağlı bir köyün adı olarak geçer.

Doğu Roma İmparatoru Herakleios’un 626 yılında ordusuyla bugünkü Araklı burnunda konakladığı için buraya hêráklia yani “Heraklios’un yeri” dendiğine inanılmaktadır. Araklı adının Arakale kelimesinden bozularak üretildiği de iddia edilmektedir.

Gerçekte Araklı isimlendirmesi, Trabzon İmparatorluğu’nun son dönemine ait resmi kayıtlarda “Herakleia” olarak görünen köyün adının, Osmanlı döneminde, aynı bölgede yoğunlaşmış şarap ve rakı üretimine de atfen, halk etimolojisi yolu ile “Arak-lı” olarak yakıştırılması ile ortaya çıkmıştır. Dönüştürülen bu ismin kökü olan Arak genel olarak damıtılmış içkileri, özelde ise rakıyı ifade eden Osmanlıca bir terimdir.

ARAKLI’NIN TARİHİ

Doğu Karadeniz’deki diğer yerlerde olduğu gibi Araklı’nın da tarih öncesi arkeolojik çalışmalarla aydınlatılmış değildir. Ancak binyıllar boyunca Doğu-Batı ticaretinin en canlı güzergahı olan İpek Yolunun Karadeniz’e Ulaştığı toprakların üzerinde kurulmuş olması ticari değerinin yanında askeri ve jeostratejik değerlere sahip olması ilçedeki yerleşimin Trabzon’dan çok sonra olmadığını düşündürtmektedir. Doğu Karadeniz’i Güneyden kuşatan ve savunmasını kolaylaştıran, dağlar Anadolu’ya hükmeden yönetimlerin bölge üzerinde otorite kurmasını, ticari ve sair ilişkilerle bölge kültürünün değiştirilmesini uzun süre engellemiş kendi bildiğince kendine yeterek yaşamayı benimseyen bir insan tipinin oluşmasına neden olmuştur. Hititler döneminde bölgenin madenlerini işleyen halkı Haliblerden maden alındığı, Asurluların Batı İran’dan gelerek bölgeyle sınırlı ticari ilişkilerde bulundukları bilinmektedir.

Bölge ilk sömürgeci ziyaretini MÖ 750 yıllarında Miletliler vasıtasıyla yaşadı. Ancak bu yıllarda Kafkasya üzerinden başlayan Kimmer akınları sebebiyle sömürgeciler bölge yerleşmeye fırsat bulamadılar. Kimmerler’den sonra İskitler, Medler ve Persler kısa süreli hakimiyetleri olmuştur. Trabzon çevresindeki halklardan bunların özelliklerine yaşama biçimlerine yetiştirdikleri karakterlere dair bilgilerden sözeden Ksenefon MÖ 400 yılında Bayburt-Trabzon yolculuğunda bölgenin yerli halkları olan Kolhlar Makronlarla savaşlarını eseri Anabasiste yazar.

Araklı, Trabzon’un doğusunda olup, ilk yerleşim merkezi bugünkü ilçe merkezinin batısında bulunan ‘Konakönü’ mevkiidir. İlçe, 1916 yılında Rus işgaline uğramış ve 1918 yılında bu işgal sona ermiştir. 1953 yılında Sürmene’den ayrılarak ilçe olmuştur.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more