Çekmeköy Kışlası ikinci kez imara açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çekmeköy Kışlası inadı! 2017'de 187 bin 750 metrekarelik araziyi imara açan bakanlık, kararın mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine bir kez daha devreye girdi. Planlar fonksiyon ve yapılaşma oranları değiştirilmeden yeniden askıya çıkarıldı. Araziye altı katlı konut ve ticari yapıların inşa edilmesi planlanıyor.

Çekmeköy Kışlası ikinci kez imara açıldı

İstanbul’un dev arazilerinden biri daha rant ve yapılaşmaya kurban gidecek! Çekmeköy Kışlası’nın 187 bin 750 metrekarelik arazisi ikinci kez imara açıldı.

2015 yılında Milli Savunma Bakanlığı ile TOKİ arasında ‘Askeri Hastaneler’ protokolü imzalandı. Protokole göre TOKİ'ye, Türkiye çapında inşa edeceği dokuz askeri hastaneye finansman sağlamak üzere arsa devirleri yapılacaktı. Bu kapsamda TOKİ'ye devredilen araziler arasında 187 bin 750 metrekarelik Çekmeköy Kışlası da bulunuyordu. Yapılaşmaya kapalı askeri alan olan arazi, protokol kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında imara açıldı.

MAHKEME PLANLARI İPTAL ETMİŞTİ

Kışla arazisine, konut ve ticari birimler yapılmasının önünü açan planlar açılan dava sonucu iptal edildi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kısa bir süre önce, plansız kalan arazi için yeniden plan hazırladı. Plan raporunda şu açıklama yapıldı:

“Söz konusu planların iptali istemiyle açılan davalarda bilirkişi heyetince sehven hatalı olarak değerlendirilen alanın protokol gereği askeri hastane yapılması gerekirken, konut+ticaret alanı planlandığı, orman ve su mevzuatına aykırı olduğu hususlarıyla planlar iptal edilmiştir. Dolayısıyla işlevsiz kalan kent parçalarının kent ile ilişkisinin kurularak işlevlendirilmesi ve imar planlarının iptal edilmesi sonucu plansız kalan alanların kamunun kullanımına açılması planlanmaktadır.”

ASKERİ ALANI KENTSEL MESKUL ALANA ÇEVİRDİLER

Bakanlığın yeni askıya çıkardığı planlarda fonksiyon ve yapılaşma oranında hiçbir değişiklik olmadı. 2017'de olduğu gibi 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nda askeri alan olan imar durumu, protokol gereklerini sağlamak üzere “Kentsel Meskun Alan” olarak değiştirildi.

1/1000 ve 1/5 bin ölçekli planlarda da hiçbir değişiklik yapmayan bakanlık 187 bin 750 metrekarelik kışla arazisinin 79 bin 554 metrekaresini yani yüzde 42.37'sini “ticaret+konut” alanı olarak planladı.

AVM, CAMİ, OTEL, REZİDANS…

Yükseklik altı katla sınırlandırıldı. Bu alana; konut, iş merkezi, AVM, otel, rezidans, çok katlı mağazalar yapılabilecek. Kışla arazisinde park için 63 bin 672 metrekare, eğitim tesisleri için 15 bin 736 metrekare, sağlık tesisi için 4 bin 315 metrekare, sosyal ve kültürel tesis için 3 bin 887 metrekare, teknik alt yapı alanı için 2 bin 35 metrekare, cami için 3 bin 196 metrekare, yollara da 15 bin 445 metrekare ayrıldı.

TARIM ALANI SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILDI

Kışla arazisi için hazırlanan imar planı değişikliği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından 2017 yılında verilen görüşte; ulaşım talebini arttıracağından konunun fonksiyon ve yapılanma şartları açısından bölge planında değerlendirilmesi uygun bulunmuştu. Planlama alanı, 2017 tarihinde onaylanan Çekmeköy İmar Planı'nda da ‘Tarım Alanı’ olarak planlanmıştı. İmar planına askı süresinde yapılan itirazlar sonucunda kışla arazisi tarım alanı sınırları dışına çıkarılmıştı.

Bir askeri alanın daha imarı değişti İlginizi Çekebilir Bir askeri alanın daha imarı değişti