KOBİ destek kredisinde limit yükseltildi! KOBİ nedir?

Corona virüsü önlemleri kapsamında KOBİ’lere yönelik yatırım ve işletme kredisi üst limiti 300 bin TL’den 3 milyon TL’ye çıkarıldı. Peki KOBİ nedir, hangi işletmeler KOBİ sayılır?

KOBİ destek kredisinde limit yükseltildi! KOBİ nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan KOBİ kredisi ile ilgili açıklama geldi, KOBİ kredilerinde üst limit artırıldı ve KOBİ’lere yönelik yatırım ve işletme kredisi üst limiti 3 milyon TL’ye çıkarıldı. Peki KOBİ ne anlama geliyor?

KOBİ NEDİR?

Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade etmektedir.

KOBİ'ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Corona KOBİ Maliye Bakanlığı