Varlık Fonu zordaki şirketlere ortak olacak

Meclis'e sunulan "Corona virüsü salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde" Türkiye Varlık Fonu'na salgın nedeniyle zor duruma düşecek büyük şirketlere ortak olmasının önü açılırken, Fon'nun Sermaye Piyasası Kanunu ile Ticaret Kanunu'ndan muafiyetleri genişletiliyor.

Varlık Fonu zordaki şirketlere ortak olacak

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) corona virüsü salgını nedeniyle zor duruma düşecek olan şirketlere yatırım yapması kolaylaştırılıyor.

Meclis’e sunulan yeni tasarıda TVF ile ilgili maddede “finansal açıdan zor duruma düşecek büyük kuruluşlann ayakta kalmasında onlara klasik banka kredisinden farklı seçenekler ve destekler kilit rol oynayacaktır” denilirken, TVF’in Sermaye Piyasası ve Ticaret Kanunu’nun birleşme ve satın almaya dair maddelerinden muaf tutulması da sağlanıyor.

Tasarıda, “Türkiye Varlık Fonunun, Şirketin, alt fonların ve Şirketin kurduğu şirketlerin, diğer şirketler üzerinde üçüncü kişilerle birlikte veya tek başlarına kontrolünü sağlayacak işlemlerinde, işlemlerin tarafları, onların doğrudan ve dolaylı ortakları, iştirakleri, bağlı ortaklıklan ile kontrol sağlanan şirketlere de bu işlemlerle sınırlı olmak üzere 6362 sayılı Kanunun 23 ilâ 27 nci maddeleri ile bu Kanun kapsamında yürürlüğe konan ilgili ikincil mevzuat uygulanmayacak” ifadelerine yer veriliyor.

MUAFİYETLER GENİŞLETİLİYOR

Tasarıda ayrıca TVF için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 202’nci maddesinden istisna uygulamasının genişletildiği belirtiliyor.

Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. ve Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler ile alt fonlarının denetim raporlarının sunulmasına ilişkin tarih de Haziran ayından Eylül ayına alınıyor.

Çalışma hayatında iki kritik düzenleme İlginizi Çekebilir Çalışma hayatında iki kritik düzenleme

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
banka Corona Ekonomi Meclis Türkiye
Loading...