Üniversiteler dibe vurdu, Saraç, ‘YÖK başarılı’ paylaşımı yaptı

Görev süresi 20 Temmuz'da sona erecek olan YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın, bir araştırmayı kaynak göstererek öğrencilerin salgın döneminde YÖK'ten memnun olduklarını savundu. Saraç'a kaynak olan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda (TÜMA 21) ilk 10’da yer alan üniversitelerin 8'inin vakıf üniversitesi olması dikkat çekerken, listede, başta yeni kurulan üniversiteler olmak üzere bazı devlet üniversitelerinin dibe demir atmaları dikkat çekti.

Üniversiteler dibe vurdu, Saraç, ‘YÖK başarılı’ paylaşımı yaptı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabından Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından yapılan (ÜNİAR 2021)  ‘Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması' rakamlarından bir bölümünü paylaşıp, “YÖK, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet alanında 86,  eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin duyarlılık alanında 85, ulusal tez merkezi ve YÖK dersleri platformundan memnuniyet alanında 92,  öğrencilere destek ve ilgi alanında ise 84 puan aldı” değerlendirmesi yaptı.

Saraç'ın açıkladığı, 125 devlet ve 73 vakıf üniversitesinin 42 bin 353 lisans öğrencisi ile yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nın Genel Memnuniyet değerlendirmesinde, Abdullah Gül Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi,  Özyeğin Üniversitesi, Koç Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Bezm-İ Alem Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, SANKO Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ilk 10 sırada yer alırken, ilk sırada bulunan Abdullah Gül Üniversitesi'nin bir vakıf tarafından desteklendiği vurgulandı, sıralamada, ODTÜ 31, Hacettepe 52, Boğaziçi 58, İstanbul Üniversitesi ise 69. sırada yeraldı.

Genel memnuniyet sıralamasının en alt sıraları ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Toknoloji Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Antalya AKEV Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Esenyurt Üniversitesi'nden oluştu.

ÜNİVERSİTELER ALT ALAN ORTAMALARINDA SINIFTA KALINDI

Araştırma sonucu, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin pandemi döneminde uzaktan eğitimde öğrencilerini memnun edemedikleri, bir başka anlatılma ortalama FF seviyesi ile ‘sınıfta kaldıkları' ortaya çıktı. Buna göre, tüm üniversitelerin Öğrenci Deneyiminin Memnuniyeti alanındaki ortalaması yüzde 59 oldu. Bu alt alanda devlet üniversiteleri yine yüzde 59 ile FF, vakıf üniversiteleri ise yüzde 60'lık ortalama ile D düzeyinde memnuniyet elde etti. Uzaktan Eğitim Altyapısı, Akademik Destek ve İlgi, Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet, Öğrenme İmkan ve Kaynakların Zenginliği ile Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği alt alan değerlendirmelerinde hem devlet, hem de vakıf üniversiteleri FF, yani ‘sınıfta kalır' seviyesinde memnuniyet ortalaması elde edebildi.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ DİBE EMİR ATTI

Devlet Üniversiteleri'nin genel memnuniyet sıralamasında yine vakıf destekli Abdullah Gül Üniversitesi  ilk sırada yeralırken, bu kategorideki sıralama Gebze Teknik, Yıldız, Ege, İzmir İleri Teknoloji, Galatasaray, Konya Teknik, Sıtkı Kocaman, Çanakkale 18 Mart ve Tarsus Üniversitesi olarak şekillendi. Vakıf üniversiteleri sıralaması ise Bilkent, Koç, Özyeğin, Bezm-İ Alem, Sabancı, SANKO, Piri Reis Üniversitesi ilk sıraları elde etti. Öğrencilerin ‘Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı' değerlendirmesinde Abdullah Gül, Koç, MEF, Boğaziçi, Bilkent, Sabancı, SANKO, Özyeğin ve Piri Reis Üniversitesi ilk sıraları paylaştı. Bu kategorinin son sıralamaları ise, Bingöl, Bitlis Eren, İstanbul Gelişim, Hakkari, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar ile Esenyurt Üniversitesi olarak gerçekleşti.

UZAKTAN EĞİTİM, BAŞARIYA DA UZAK

Üniversitelerin uzaktan eğitim altyapısı dikkate alınarak yapılan değerlendirmede; Koç Üniversitesi altyapısı en güçlü üniversite olarak ilk sırada yer aldı. Bu üniversiteyi Bilkent, Yaşar, Abdullah Gül, Özyeğin, MMF, Yıldız Teknik, Bezm-İ Alem, Sabancı ve Gebze Teknik Üniversitesi izledi. Uzaktan eğitim altyapısı sıralamasının alt sırası ise, İstanbul Yeni Yüzyıl, Kilis 7 Aralık, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Antalya AKEV, Bayburt, Esenyurt, Hakkari ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Fakültesi şeklinde oluştu.

Üniversitelerin öğrenme imkanı ve kaynak zenginliğine göre sıralandığı listede ilk 5 sırayı Bilkent, Koç, Abdullah Gül, Özyeğin ve MEF Üniversitesi alırken, son sıralarda ise, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar, Gaziantep İslam Bilim ve Teknolojisi, Antalya AKEV ve Esenyurt  Üniversitesi yer aldı. Üniversitelerin Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği'ne göre değerlemesinde Özyeğin, Bilkent, Abdullah Gül, Koç ve Bezm-İ Alem ilk sıralarda Hakkari, Antalya AKEV, Bitlis Eren, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar ile Esenyurt Üniversitesi ise son sıralarda yer aldı.

YÖK BAŞARILIYSA NEDEN ÜNİVERSİTELER BAŞARISIZ?

Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından araştırmanın sonuç değerlendirmesinde, Türkiye'deki pek çok üniversitenin etkin bir dijitalleşme sağladıklarını belirtmelerine karşın, COVID-19 sürecinin bu iddiaların önemli bir kısmının ‘reklam’ olduğunu ortaya çıkardığı vurgulandı.

Çalışmaya katılan lisans öğrencilerinin COVID-19 dönemi uzaktan eğitim sürecinde YÖK'ün başarılı olmasına karşın, üniversite/fakültelerinin yönetimlerinden ve özellikle dijital içerik/ öğretim materyallerinden memnuniyetsizlik duyduğu kaydedildi. Ancak, bu değerlendirme, “YÖK üniversitelerin denetleyicisi bir kurum. YÖK başarılıysa neden üniversiteler başarısız? Eğer öyleyse gerekli denetimi yapmadığı için YÖK de sorumlu değil mi?” sorularını akla getirdi.

ÖĞRETİM ELEMANLARI YETERSİZ KALDI

Prof. Dr. Karadağ ve Prof. Dr. Yücel'in sonuç değerlendirmesinde, “Öyle ki ölçek maddeleri incelendiği zaman öğrencilerin çoğu; üniversite ve fakültelerinin uzaktan eğitim sürecindeki açıklama ve bilgilendirmelerinin çok kötü olduğunu; üniversitelerinin ve fakültelerinin uzaktan eğitim hazırlığının bulunmadığını; dijital içerikler/öğretim materyallerinin orijinal olmadığını; dijital içerikler/öğretim materyallerinin öğreticilik düzeyi zayıf olduğunu; öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde öğretme becerilerinden yoksun olduğunu; süreçte hocalarına ulaşılamadıklarını; kullandıkları uzaktan eğitim sisteminin yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir” saptamalarını yapması dikkat çekti.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMLERİ HERŞEYİ BOŞVERMİŞ

Değerlendirmede, YÖK'ün uzun yıllardır akademik performans ve teşvik politikalarında ders anlatma ve yenilikçi öğretim yaklaşımlarını ciddiye almamasının da gelinen noktada payının büyük olduğu vurgulanırken, ders vermeyi akademik performansın dışına iten öngörüsüzlük sınıf ortamından çok daha zor olan uzaktan eğitimde akademisyenlerin yeterliliklerinin gelişimine engel olduğu kaydedilerek, şu değerlendirme bulunuldu:

“Ders anlatma kültürünün en ciddi sorunlardan biri olduğu Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmalarında (TÜMA, 2019, 2018, 2017) yıllardır vurguladığımız bir durumdur. Yüz yüze sınıf ortamlarında bile öğretimi problemli olan bir akademik dünyadan, sanal ve dijital ortamlarda öğretme işini becerebileceğini beklemekte pek doğru olmayacaktır. Son olarak araştırmanın en önemli bulgusu üniversite yönetimlerine ilişkindir. ‘Şu Mektepler Olmasa Maarifi Ne Güzel İdare Ederdim' hicvini gerçek olarak kabul eden pek çok üniversite yöneticimiz, Mart 2020'den itibaren kriz yönetimini her şeyi boş vermek olarak algılamış durumda.”

YÖK'ün önündeki Melih Bulu raporu İlginizi Çekebilir YÖK'ün önündeki Melih Bulu raporu
Loading...