Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Yapılandırılan borcu kredi kartı ile ödemenin faydaları

Cumartesi günkü “Borç yapılandırmasında nelere dikkat etmek gerekir?” başlıklı yazımda yapılandırmaya ilişkin; başvuru, ödeme ve peşin ödeme indirimi konularını bilgilerinize sunmuştum. Bugünkü yazımda sizlere, yapılandırmanın hangi durumlarda bozulacağı, konulmuş hacizlerin kaldırılması, borcu yoktur yazısı verilmesi ile ilgili konular ve kredi kartı ile ödeme halinde tanınan çok önemli bir avantajı sizlerle paylaşacağım.

YAPILANDIRMA NE ZAMAN BOZULUR?

7326 sayılı Kanun'a göre; ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanun'un 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmanın devamı sağlanmaktadır.

Buna göre;

– İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi,

– Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

– Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi

halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm; her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için, ayrı ayrı uygulanır.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME, HACİZLERİN KALDIRILMASI VE BORCU YOKTUR YAZISI…

Kart kullanıcısı mükelleflere kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler halinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösterir makbuz verilir.

Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi, katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez.

Borçlu tarafından kanun kapsamında yapılan ödemelerin, kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılması durumunda; borç kredi kartı ile ödeme işleminin gerçekleştiği anda ödenmiş olacağından, bu şekilde yapılmış olan ödemeler yönünden de varsa ödenen alacaklara ilişkin tatbik edilmiş hacizler ödeme nispetinde kaldırılacak ve alınmış teminatlar iade edilecektir.  Buna göre; borçlarını kredi kartıyla son taksiti de içerecek şekilde ödeyen borçlular, hacizlerin tamamını kaldırıp varsa teminatlarını geri alıp, önlerine bakabilirler.

Kanuna göre; ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizlerin yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacağı ve buna isabet eden teminatların iade edileceği hükme bağlanmıştır. 7326 sayılı kanuna göre; başvuruda bulunan ve borçları kanuna göre taksitlendirilen mükellefler tarafından vergi borçlarının olup olmadığına dair yazı istenilmesi halinde, taksitlendirme ihlal edilmediği sürece bu borçları için vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair yazı verilecektir. Daha önceki yapılandırma düzenlemelerinde olmayan bir düzenleme bu kanun ile getirilmiştir. Buna göre; kanunun 2'nci maddesi kapsamında yapılandırılan borçların, borç durumunu gösterir belgede yer almaması için, bu borçların en az %10'unun ödenmiş olması şarttır.

DEVLET GEÇMİŞİ KAPATALIM, YENİ BORÇLARA SONRA BAKARIZ DİYOR…

Bundan önceki yapılandırma içeren kanunların hemen tamamında, geçmişe yönelik borçlarını yapılandıran mükelleflerin “cari dönem çıkan ödemelerini çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde; yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitler için yapılandırma haklarını kaybedeceklerine” ilişkin düzenlemeler yer almışken, yeni yasada bu hüküm yer almamaktadır.

Bu hükmün yer almaması, eleştirilebilir ancak pandemi süreci dikkate alındığında; önce eski borçların ödetilip, daha sonra cari dönem borçlarına yoğunlaşmakta fayda var. Kaldı ki cari dönem borcunu ödemeyen mükellefler; yıllık %19.2 gibi bir gecikme zammına muhatap olacak ve e-haciz silahı hep tepelerinde duracak.

Loading...