Banka sandığı emeklisine SSK’lı babadan aylık bağlanır mı?

Şu anki ismi ile Ziraat ve Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı'ndan (Emlak Bankası) emekliyim. SSK emeklisi babam 5 Haziran 1996'da vefat etti. Annem, babamın maaşını alıyordu. 2017'de eşim vefat etti. Eşim TC Emekli Sandığı emeklisiydi. 2020 yılında babamın maaşı için müracaat ettim. 3 kurum farklı olduğu için annemin maaşını düşürerek bana da yüzde 25 aylık bağlandı. Aynı bankadan emekli bir arkadaşıma 5-6 yıl önce babasından aylık bağlanmış (babası SSK'lı). Annesi boşanmış olduğu için maaş almıyordu. Arkadaşımdan, bugüne kadar aldığı maaşları SGK'nın faizi ile birlikte geri aldığını öğrendim. Çok endişelendim. Kendileri maaşı bağlarken gerekli inceleme yapmıyor mu? Benim ne yapmam gerekir? Yol gösterirseniz sevinirim. A. İpek

Vefat eden 4/a (SSK) sigortalısının/emeklisinin kız çocuğuna aylık bağlanabilmesi için aranan koşullardan biri de kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması.

Banka Emekli Sandığı da olsa kendi sigortalılığınız nedeniyle emekli aylığı aldığınızdan, SSK (4/a) emeklisi babanızdan aylık alma hakkınız maalesef yok. Durumun tespiti halinde sizin de babanızdan bağlanan yetim aylığınız kesilir.

Aylık bağlanırken SGK gerekli incelemeyi yapsa da aylık bağlanmasını talep eden de beyanlarının doğru olduğuna dair taahhütte bulunuyor. Aylık başvurusu için SGK'ya verilen “gelir/aylık/ödenek talep belgesi”nde hak sahibinin çalışıp çalışmadığı, aylık alıyorsa çeşidi (kendinden, eşinden, ana-baba, çocuk gibi), hizmet durumu (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Diğer sandıklar gibi) beyanları veriliyor, beyanların doğruluğu ve değişiklik halinde durumun SGK'ya bildirileceği taahhüt ediliyor.

Beyanlarınızda hata yoksa ve aylık bağlanması SGK'nın hatasından kaynaklanıyorsa, aldığınız aylıkları 24 ayda geri öderseniz faiz alınmaz. Durumdan SGK'yı haberdar edip etmemek sizin vereceğiniz bir karar.

Biri banka sandığı diğeri SSK'lı ana-babadan aylık bağlanır mı?

Baba Vakfbank Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalışıyor ve 15 Haziran 2008 tarihinde vefat ediyor. Eşine ve kız çocuğuna dul/yetim aylığı bağlanıyor. SSK emeklisi olan sağ kalan eş (anne), eşinden dul aylığı ve kendi emekli aylığını alırken 2020 yılında vefat ediyor. Kız çocuğu, annenin vefatı üzerine annesinden aylık bağlanması için SGK'ya başvuruyor. Talebi “banka ve finans kurumlarından aylık almakta olduğunuz tespit edildiğinden …” gerekçesi ile reddedildi.

Kız çocuğunun banka sandığından aldığı aylık babasından bağlanan yetim aylığı, kendisi hiçbir işte çalışmıyor, bekar ve kendi emekliliği nedeniyle aldığı bir maaş değil. Bu nedenlerle annesinden yetim aylığı ödenmesi için dava açmayı düşünüyoruz ama bazı tereddüt ettiğimiz noktalar oldu. Bu husustaki görüşlerinizi rica edebilir miyiz? Füsun Akyener

Babasından dolayı banka emekli sandığından yetim aylığı almakta olan bekar, sigortalı olarak çalışmayan ve kendi çalışması nedeniyle emekli aylığı almayan kız çocuğunun SSK'lı annesinden yetim aylığı alma hakkı var. Banka sandığı emeklisi babasından aylık alıyor olması, annesinden aylık almasına engel değil.

SGK, kız çocuğunun banka sandığından aldığı aylığa ilişkin tespiti yanlış yapmış olmalı. Banka sandığından aldığı aylığın emekli aylığı değil, yetim aylığı olduğunu izah eden bir yazıyla itiraz edebilirsiniz. Dava açmanıza gerek kalmaksızın, sorunun idari aşamada çözümleneceğini değerlendiriyorum.