FHSZ, emekli aylığı ve ikramiyeyi artırır mı?

30 Haziran 1986 tarihinden beri Emekli Sandığına bağlı devlet memuru olarak mühendis kadrosunda görev yapmaktayım. İşyerinde çalıştığım ortam şartları gereği İdare Mahkemesi ve Danıştay kararlarıyla 54 (ellidört) ay fiili hizmet süresi zammı kazanarak hak sahibi oldum. Fiili hizmet süresi zammı (54 ay) emekli aylığımı arttırır mı, emekli ikramiyesine katkısı nedir? Abdulkadir Atalar

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun mülga 32. ve 5510 sayılı SSGSS Kanununun 40. maddesine göre fiili hizmet sürelerine eklenen fiili hizmet süresi zamları (FHSZ), hem emeklik tarihini öne çeker, hem de fiili hizmet süresine eklendiğinden, her 360 günü aylık bağlama oranını bir puan artırır. Aylık bağlanma oranının artması da emekli aylığınızı artırır.

Fiili hizmet süresi zamları, emekli ikramiyesine esas hizmet sürelerine de dahil edilir. Bu bağlamda fiili hizmet süreniz ile FHSZ toplamının her tam yılı için emekli ikramiyesi ödenir.

Loading...