2024 yılının ilk çeyrek dönemi için yeniden değerleme oranı yüzde 7,55 olarak belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 7,55 olarak tespit edildiği belirtildi.