ÖNÜMÜZDEKI hafta Balık burcunda Merkür-Güneş-Sa-türn kavuşumu gerçekleşecek. 28 Şubat’ta gerçekleşecek bu üçlü kavuşumun 9 derece Balık’ta ger-çekleşecek olması ülkemiz açısın-dan da önem taşıyor. Zira ülke-miz astroloji haritasında 9 derece Balık’ta Güney Ay Düğümü bulunuyor. Kişisel haritalarda olsun, ülke haritalarında olsun, Güney Ay Düğümü geçmişten taşınan şeylerle alakalıdır. Bu astrolojik göstergenin bu-lunduğu derece tetiklendiğinde, geçmişte olmuş birtakım olaylar ve durumlarla ilgili konular tekrar gündeme gelir. Bir gözden geçirme ve geri dönüp olaylara bakarak değerlendirme yapma zamanlarını işaret eder. Bu bazen bir hesaplaşma olarak kendini gösterir. Bakalım ülkemiz için bu durum nasıl gelişmeleri beraberinde getirecek.

Üçlü kavuşum bizi nasıl etkileyecek?

Aşırı duygusal yoğunluk hissedebiliriz. Bireysel enerjimiz bir müddet düşük seyredebilir, yorgun hissedebiliriz. Uykusuzluk ve uykuyu kaçıran negatif rüyalar da yorgunluk yapabilir. İşler çok yavaş ilerleyebilir, engeller artabilir. Vücudumuzun ayaklar bölgesine dikkat etmemizde, üşütmeye karşı da temkinli olmamızda fayda var. Gerçekçi ve ayağı yere basan işlere odaklanalım. Bu dönemde sabırlı, olgun ve aklı başında davrananlar avantaj yakalayacaktır. Bir şeylerin yavaşlaması sakin ve soğukkanlı düşünmeye imkan verebilir. Tefekkür ve yoğunlaşma çalışmaları açısından verimli bir zaman dilimindeyiz

Su baskınlarına dikkat!

Balık burcunda gerçekleşecek bu üçlü kavuşum aşırı yağışlara, su baskınları riskine de dikkat çekiyor. Farkında olalım ve önlem alalım.

Ekonomik çalkantılar

Mars-Jüpiter karesinin etkili olduğu bir dönemden geçmekteyiz. 27 Şubat Salı günü kesinleşecek bu dik açı ekonomide çalkantı, parasal konularda zorlanma işaretçisi olarak görülür. Vatandaşın durumu ortada, bir de kredi kartı kısıtlaması da eklenince, kartla evini döndürmeye çalışanların durumu nice olur kim bilir...

Dini ve etnik konularda çatışma

Mars-Jüpiter karesi dini ve kültürel konularda çatışma, kavganın büyümesi riskini de beraberinde getiriyor. İdeolojik ve fanatik ey-lemler ve saldırılar artabilir.

Savaşın büyümesi ve yayılması riski

Mars savaş demek-tir. Jüpiter de zafer arzusunu anlatır ve büyüme ilkesiyle ilişkilidir. Bu ikisini birleştirince, savaşın devam ettiği bölgelerde yayılması kuvvetle muhtemeldir.

Önemli toplantılar, talepler, başvurular için

Önemli toplantılar, konuşmalar, yazışmalar, talep ve başvurular için Merkür-Jüpiter altmışlık açısının ve Güneş-Jüpiter altmışlık açısının kesinleştiği 29 Şubat ve 1 Mart tarihler kullanılabilir.

İlişkiler yoluyla şifa

Venüs-Kiron altmışlığının etkili olduğu 1 Mart Cuma günü ilişkiler yoluyla şifa bulma açısından verimli gözükmektedir. Değerlendirebiliriz.

Zayıflamış bağlar kopabilir!

Venüs-Uranüs karesinin maksimumda etkili olduğu 2 ve 3 Mart tarihlerinde zayıflamış ilişkilerde kopmalar olasıdır. 3 Mart Pazar günü özellikle dikkat çekmekte. Yangına körükle gitmemeli!

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi sabah saatlerinde yanılgılara, hayal kırıklıklarına açık olabiliriz. Farkında olalım! Sabah saat 10.35’ten akşam saat 17.29’a kadar Ay boşlukta (açısız) ilerlediğinden, aradaki zaman diliminde girişeceğimiz işler boşlukta kalabilir. Akşam saatlerinde huzurlu bir atmosferde olacağız. Duygularımızı karşımızdaki kişilere daha güçlü bir şekilde ifade edebiliriz.

Salı günü ilişkilerde güzel gelişmeler yakalayabiliriz. Kişisel bakım, estetik, güzelleştirme, sanatsal konular açısından da avantajlar söz yakalayabiliriz. Ekonomi ve parayla ilgili konularda, din ve etnik konularda ise türbülanslar, tartışma ve sıkıntılar olasıdır.

Çarşamba günü işler yavaş ilerleyebilir. Sabır isteyen bir gündeyiz. Ne kadar gerçekçi olursak ve ayağı yere basan işlere yönelirsek o kadar iyi. Zihnimizi belli konulara odaklamak, konsantre olup çalışmak için uygun bir gündeyiz.

Perşembe sabah saatleri mücadeleli gözüküyor. Önemli yazışmalar, konuşmalar, ticari alışverişler, akademik işler, hukuki girişimler, finansal işler, turizm, seya-hatler gibi konularda iş ve girişim için günün ikinci yarısını kullanabiliriz.

Cuma sabah saatlerinde enerji, sert ve dengesiz akıyor. Sakarlıklara, kazalara, tartışmalara açık bir zaman dili-mindeyiz. Farkında ve temkinli olalım! Yangına körükle gitmeyelim. Otorite figürleriyle bir araya gelmek, talep ve başvuruda bulunmak açısında verimli; özel ilişkiler, kişisel bakım, alışverişler açısından uygun bir zaman diliminde değiliz.

Cumartesi sabah saatlerinde verimli bir atmosferde olacağız. Saat 10.47-16.56 saatleri arasında girişeceğimiz iş-ler boşlukta ve kararsız kalabilir. Akşam saatlerinde girişeceğimiz işlerde daha güçlü ilerleyebilir, başkaları üzerinde etki yarata-biliriz.

Pazar günü gerek özel gerek-se sosyal ilişkiler açısından stresli bir enerji akışı var. Türbülanslı, beklenmedik gelişmelere açık bir zaman dilimindeyiz. Zayıf ilişkiler kopabilir! Akşam saatlerinde güç ve efor gerektiren işlere girişebilir, sportif aktivitelere, yürü-yüşlere, yoga tarzı çalışmalara yönelebiliriz.