Hayatımıza “6’lı masa” girdi. Birbirleri­ne benzemeyen, farklı görüşleri olan ve kolay kolay bir araya gelemeyeceği söylenen 6 siyasi partinin lideri yaklaşık bir yıl önce yuvarlak masa etrafında toplandı ve “Güç­lendirilmiş parlamenter sis­tem” oluşturulması için yola çıktı. İktidar, yoluna devam eden “6’lı masa”yı dağıtmak için değişik taktikler denedi. Ancak başarılı olamadı.

Anayasa değişikliği taslağı hazır. “Ortak Poli­tikalar Mutabakat Metni” 9 ana başlıkta toplandı. Tam 2 bin 300 hedef yer aldı. Bunların çoğu yıllar­dır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirileme­yen, bazıları ise “İtibardan tasarruf edilmez” denilip muhalefetin “Savurganlık” olarak nitelediği konular. Dün mutabakat metni özetleri alkışlarla karşılandı ve ortaya çıktı ki, halkı­mız savurganlık istemiyor. Konuşmacılar “yapacağız”, “edeceğiz” dedikçe alkışlar daha da yükseldi.

HERKESE AYNI ALKIŞ

Ankara Ticaret Odası Congresium dün önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. 3 bin 200 kişilik salon dolduğu gibi, yer yokluğun­dan içeriye giremeyenler de az değildi. Televizyonların canlı yayın yapabilmesi için her türlü olanak sağlanmış­tı. Aralarında TÜSİAD’ın da bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de salondaydı.

6’lı masanın liderleri gibi, gelen partililer de birbirine alabildiğine saygılı. Salona önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Alkışlar... Alkışlar... DEVA lideri Ali Babacan geldi. Aynı alkışlar. Demokrat Parti Genel Başkanı Gül­tekin Uysal giriş yaptı, aynı alkışlar. Ahmet Da­vutoğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu için de aynıydı. Şu anlaşılıyor, salonda bulunanlar, her partinin liderine aynı sevgiyi gösterdi. Bu birliktelikle, bu uyumla devam edilirse, 6’lı masa seçime kadar önemli bir yol almış olacak.

İNSANLARIN ÖZLEMİ

“Ortak Politikalar Mu­tabakat Metni” 6 siyasi partinin destekleyeceği cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesinin ve seçimlerden sonra uygu­lanacak hükümet prog­ramının ana omurgasını oluşturuyor. Bu vizyonu hayata geçirmek üzere 2 Ekim 2022 tarihindeki toplantıda kararlaştırılan 9 ana başlık altında ve 75 alt başlıkta 2 bin 300’den faz­la somut hedef, politika ve projeler de tam bir uzlaşma içinde belirlendi.

CHP Genel Başkan Yar­dımcısı Faik Öztrak, ortak politikanın hukuk, adalet, yargı bölümlerinin yanı sıra yolsuzlukla nasıl mücadele edileceğini anlattı. İnsanlar haksızlıklardan, hukuksuz­luklardan, adam kayırma­dan bıkmış olacak ki, Faik Öztrak’ın, onca önemli açıklamalarından çok, şu iki konu büyük alkış aldı:

-“Mülakat uygulamala­rına son verecek, yazılı sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere personel alımı yapılmasını sağlayacağız.”

-“Yolsuzluktan elde edilen ve yurtdışına kaçırı­lan gelirleri, ülkemize geri getirecek, bu çerçevede ‘Malvarlıklarının geri alın­ması ofisi’ kuracağız.”

ÇANKAYA YOLUNDA

İbrahim Çanakçı, 6’lı masada ekonomi, finans ve istihdam konularında yapılan çalışmalarda yer almıştı. “Enflasyonu iki yıl içinde en düşük, tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz”, “Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız”, “Milli ge­lirimizi 5 yılın sonunda en az iki katına çıkaracağız”, “Aşırı yoksulluğu sıfırlaya­cağız” gibi önemli hedefler içeren konuşmasında asıl alkışlanan şu sözleri oldu:

“İtibar gerekçesine sığı­nılarak gerçekleştirilen tüm gereksiz harcamalara son vereceğiz. Cumhurbaşkan­lığını Çankaya Köşkü’ne taşıyacağız. Cumhurbaşkan­lığı’na bağlı sarayları, köşk ve yalıları halka açacağız. Cumhurbaşkanlığının kullanımındaki uçak sayısı­nı azaltacağız. Bu uçakları satıp yerlerine orman yan­gınlarına karşı kullanılmak üzere yangın söndürme uçakları alacağız.”

HER KESİME

Metinde hemen her kesi­me dönük hedefler de yer alıyor. Örneğin işyeri kira ödemelerinde stopaj oranı sıfırlanacak. Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigor­ta prim yükü indirilecek. Şoför esnafının 10 yaşın üzerindeki araçlarının yeni­lenmesinde ÖTV alınma­yacak. Varlık barışı uygula­masına son verilecek.

Çiftçiler için de önemli müjdeler vardı. Tarım ürün alım fiyatları ekim öncesi ilan edilecek. Girdi destek­leri, çiftçi tarlasını sürme­den, süt sağılmadan, besi hayvanı kesime gitmeden önce verilecek. Tarımda çalışan kadın ve 30 yaş altındakilere sosyal güven­lik prim desteği yapılacak. Bunlar birkaç örnek.

GENELKURMAY VE ÖĞRENCİLER

Cumhurbaşkanlığı bün­yesindeki kurullar ve ofisler lağvedilerek görev ve yetkileri ilgili bakanlık ve kurumlara devredilecek. Bir de açılacak olanlar var. Örneğin askeri liseler, Harp Akademileri, kurmay subay, subay ve astsubay yetiştiren tüm okullar yeniden açıla­cak. Kuvvet komutanlıkları­nın Milli Savunma Bakan­lığı’ndan alınıp yeniden Genelkurmay Başkanlığı’na bağlanması da ortak metin­de yer alıyor.

Tabii ki öğrenciler hiç unutulmadı. İlkokul eskiden olduğu gibi 5 yıla çıka­rılacak. Tüm öğrenci ve gençlere aylık 5 GB inter­nete ücretsiz erişim olanağı sağlanacak.

Evet, 2 bin 300 he­def var. Ancak, bunların gerçekleştirilmesi için 6’lı masanın, önce iktidar olması, göstereceği adayın cumhurbaşkanı seçilmesi gerekiyor. Partilerin birbi­rini iğneleyici konuşmalar yapmaması da bütünlük için son derece önemli.

6’lı masa her şeyi açıkla­dı. Açıklanmayan, cumhur­başkanı adayı olarak kimi gösterecekleri, seçime nasıl girileceğidir. Onların da eli kulağında...