Anadolu Üniversitesi’nin Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüz yüze öğretim hizmetleri yönergesi yürürlüğe girdi.

Açıköğretim öğrencilerinin öğretim elemanlarıyla yüz yüze öğretim ihtiyacını karşılamak, kütüphane, bilimsel ve sosyal etkinlikler gibi üniversite olanaklarından faydalanmalarını ve öğrencilerin öğretim üyeleriyle daha fazla etkileşim kurmalarını sağlamak amacıyla yürütülen yüz yüze öğretim hizmeti için Ağustos ayında bir yönerge oluşturulmuştu.

Geçmişte akademik danışmanlık olarak anılan yüz yüze öğretim hizmetlerindeki bu gelişme hakkında Açıköğretim Sistemi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, “Bu yönergenin oluşturulmasındaki amacımız hem bizim açımızdan hem de tüm illerde bulunan koordinatörlerimiz açısından yüz yüze öğretim hizmetleriyle ilgili yazılı bir dayanağa duyulan ihtiyacın giderilmesidir. Herhangi bir ildeki koordinatörümüz işleyişle ilgili bir soru sorduğunda yanıtların belirli bir sisteme göre verilmesine ve yüz yüze öğretim hizmetleriyle ilgili yazılı kurallara ihtiyaç olduğunu fark ettik. Her bir kelime üzerinde uzunca bir süre çalışarak, bu hizmette görev alan herkesin görev ve sorumluluklarını açıkça görebileceği bir yönerge oluşturduk. Böylece telefon trafiğinden kaynaklanan zaman kaybı ve bilgi kirliliğinin de önüne geçmiş olacağız. Koordinatörlerimizden çok olumlu geri dönütler alıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Önceki adı akademik danışmanlık hizmetleri olan bu sistemin, derslere katılan öğrenci sayısındaki artışla birlikte işlevinin azaldığını fark ettik. Bu hizmet aslında merkeze uzak olan Açıköğretim öğrencisinin amfi havası soluması, hocalarla yüz yüze iletişim kurması ve dersleriyle ilgili takıldığı noktaları danışmasını sağlayan bir sistem. Fakat isminden ötürü örgün sistemdeki akademik danışmanlık hizmetlerini çağrıştırıyordu. Eskiden öğrenci dersini çalışıp sınıfa geliyordu, eğer sorusu varsa hocaya soruyordu. Zaman içerisinde öğrenci sayısı arttı, bu sebeple öğrencilerin soru sormak için bir araya geldiği bu ortamlar aslında akademik danışmanlıktan çıkıp, yüz yüze ders görmeye dönüşmüştü. Yaptığımız toplantılarda bu hizmetin içeriğinin ve öneminin tam olarak anlaşılabilmesi için isim değişikliği yapılması gerektiği ortaya çıktı. Böylece ilk aşama olarak akademik danışmanlık hizmetlerinin adı ‘Yüz yüze Öğretim Hizmetleri’ şeklinde güncellendi. Ardından, aslında kuralına uygun olarak yürütülen bu hizmetin bazı noktalarda yazılı dayanağa ihtiyaç duyduğunu fark ettik. İkinci aşama olarak da yüz yüze öğretim hizmetleri yönergesi oluşturuldu. Bu yönerge sayesinde yüz yüze öğretim hizmetlerinde yer alan koordinatörler de, öğretim üyeleri de, öğrenciler de sorumluluk alanlarını ve görevlerini açıkça görebilecekler” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi’nin Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüzyüze derslerin Güz Dönemi tüm yurtta 22 Ekim 2016 Cumartesi günü başlayıp, 13 Ocak 2017 Cuma günü sona ereceği belirtildi. Tüm illerde ve 9 ilçede (Alanya, Bandırma, Biga, Çorlu, Elbistan, Fethiye, İnegöl, İskenderun, Polatlı) olmak üzere 93 merkezde (İstanbul 2 Merkez; Ankara, Eskişehir 2 Merkez) gerçekleştirilen yüz yüze derslere Açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecek.
Öte yandan öğrencilerin, derslerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini, bulundukları merkezdeki AÖF Bürosundan ve http://ana.do/uK adresinden öğrenebileceği de bildirildi.