-Zaman her yönden en iyi ortam, en iyi olanaktır.-

Tatlı dil, güler yüz en değerli yaşam anahtarıdır. Yürek ve beyin açılımın göstergesi olan bu yaklaşım, insan ilişkilerinin aydınlık ve güvenini sağlayan bir tutum içtenliğidir. Açıklık, aydınlık, berraklık (duruluk), netlik, saydamlık, bağların en değerlileri, en sıcaklarıdır. Kararma, uzaklaşma, yılışma, şımarıklık, pişkinlik, boşboğazlılık, bozgunculuk, yüzsüzlük, açgözlülük, terbiyesizlik, arsızlık, yalancılık, ikiyüzlülük, sahtecilik, kişilik bozukluğunun kanıtlarıdır. Toplumsal aydınlığı karartan, güven ve inan duygularını yıkan bu düşüklükler insanlık karanlığı belirtileridir. Çocuklarımıza küçük yaşlarda öğreteceklerimizin başında insanlık ve kişilik değerlerinin önemi gelmektedir. Eğitimin amacı, bilgiyle dokunan insanlık ve kişilik gereklerini kazandırmaktır, güçlendirmektir. Okulların, öğretmenlerin, bilim adamlarının bu konuda sorumlulukları sayılamayacak kadar ağır ve çoktur.

Toplum aydınlığını ve düzenini bozan ilişki bozuklukları, karşıtlıklar, kavgalar, yıkımlar, hatta savaşlar insanlık değerlerinin gözardı edilmesi, ayaklar altına alınması nedeniyle yaşanır. Mutsuzlukların, acıların, kırgınlıkların ve karşıtlıkların nedeni genelde budur. Birbirini anlamak, karşısındakini dinlemek, olayları gerçekçilikle değerlendirmek yaşam aydınlığını artıran, güçlendiren soyluluk durumlarıdır. Kendini karşısındakinin yerine koyarak yaklaşım ve değerlendirme daha gerçekçi, daha yararlı, daha etkin bir kişilik tutumudur.

Yaşam aydınlığı ve etkinliği, kendini olduğu kadar başkalarını da düşünmekle anlam ve değer kazanır. Kişisellik ve çıkar çabaları insanlık değerlerini gölgeleyip düşüren küçüklük ve yetersizliktir. Yalnızlık insanlar için en sakıncalı karanlık, en yıkıcı boşluktur. Yaşam aydınlığı, ilişki düzeyi ve niteliğiyle anlam kazanır. Değişik nedenlerle karatma çabaları küçüklük ve aşağılıklıktır. İnsanlar, birbirlerinin değerini bilmeli, unutmamalıdır.

Ne yazık ki toplumsal yaşamımızda bu dileğin tersine üzücü olaylar izliyoruz. Bitmek, dinmek bilmeyen aile kavgaları, komşu anlaşmazlıkları ve siyasal çekişmeler yaşam aydınlığımızı gölgelemekten öte karatmaktadır. İnsan, akraba, komşu, arkadaş, dost, meslektaş değerini bilmemek yaşama göz kapatmaktır. İlişki düzeni ve güzelliği mutluluk desteğidir.

Yayınlardan

Güçlü ve etkin kalemini önceki yayınlarından beğeniyle izlediğimiz LEYLA SERPİL’in yeni iki kitabı yaşam aydınlığımıza ve duygu dünyamıza katkı vermektedir. İZAN Yayıncılık ürünü olan iki kitabının biri öykülerini içeren KAR KOKUSU, öbürü aynı yayınevinden SAVRULUŞ adlı romanın ikinci baskısıdır. Sayın Serpil’i içtenlikle kutluyor, başarılarının sürmesini diliyorum.

Bu arada televizyonun FOX kanalında 19 haberlerini sunan Selçuk TEPELİ’nin anlamlı ve etkin konuşmalarının övgüye değer olduğuna değinmeden geçemeyeceğim. SÖZCÜ Televizyonu Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’ı da ilgiyle izliyorum. Kendilerini, kanal sahip ve yöneticilerini kutluyorum.