Erdoğan'ın makam olarak kullanacağı Ak Saray'ın maliyeti dudak uçuklatıyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerinin 2015 yılı bütçesinin geneli üzerindeki soru ve eleştirilerine cevap verdiği sırada Ak Saray'ın maliyetini de açıkladı.

Ak Saray'ın bedeli 1 milyar 370 milyon lira

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın toplam maliyeti ve maliyetin hangi bütçeden karşılanacağı sorusunu yanıtlayan Şimşek, yeni hizmet binasının proje bedelinin toplam 1 milyar 370 milyon lira olduğunu, bu zamana kadar tümü Başbakanlık bütçesinden olmak üzere 963,4 milyon lirasının harcandığını, 2015 yılında tamamlanmasının planlanması nedeniyle söz konusu yıla ilişkin bütçeye 300 milyon lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

Kenan Evren bile daha insaflıydı" eleştirisine yanıt

Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı hazırlanırken ilgili kesimlerle görüşülmediği eleştirisinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Şimşek, konuyla ilgili tüm kesimlerle görüşme yapıldığını ifade etti.

Vergi sisteminde birtakım sorunların olduğunu, zaten bunun için çalışmalar yaptıklarını anlatan Şimşek, 10-12 yıllık dönemde vergi sisteminde büyük bir tahribatın olduğuna ilişkin eleştirilere ise katılmadığını söyledi. Şimşek, "Kenan Evren bile daha insaflıydı" eleştirisi üzerine ise o dönemle bu dönemin arasında önemli farklar olduğunu, dolayısıyla iki dönemin karşılaştırılabilir olmadığını kaydetti.

"Bu yapı iyi mi? Değil. OECD tanımına göre baktığınız zaman dolaysız vergide durum yine iyi değil" diyen Şimşek, bunun için Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nı hazırladıklarını bildirdi. Bu tasarıyla önemli düzenlemeler yapmak istediklerini anlatan Şimşek, "Maliye’nin sıkıntısı şu; mükellefin vergi kaçırdığını ispat yükümlülüğü bizdedir, bu çok zordur. Halbuki anglosakson ülkelerinde, hatta kıta Avrupası’nın bazı ülkelerinde bu yükümlülük mükellefe aittir. Ben her serbest meslek erbabına, ofise denetim elemanı 24 saat boyunca koyamam ki. Koysam bile tespit edemem ki. İşin bu boyutu var" diye konuştu.

Asıl sorun dolaysız vergilerde

Türkiye’nin asıl sorununun dolaysız vergilerde olduğunu belirten Şimşek, bunun için de dört gözle Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nın yasalaşmasını beklediklerini söyledi. Şimşek, dolaysız vergilerdeki sorunların çözümü halinde rekabet gücünü etkileyen dolaylı vergilerde indirime dahi gidilebileceğini kaydetti.

Suriye’den gelen göçmenlere bütçeden 2,3 milyar lira harcandı

Suriye’den gelen göçmenlerin maliyetinin sorulması üzerine de Şimşek, "Bugüne kadar bütçeden 2 milyar 315 milyon 629 bin 152 lira harcanmış. Şimdi diyeceksiniz ki, 'Bazı rakamlar zikrediliyor, buradaki fark ne?’ Birleşmiş Milletler’in bir standardı var. Çünkü bu konudaki harcamayı sadece bütçeden yapmıyoruz. Mahalli idarelerin çabaları var, başka ayni yardımlar var. Bizdeki rakam en son 4,5 milyar dolar" ifadesini kullandı.

Tarım arazilerinin çiftçilere satışı için genelgenin ne zaman çıkacağına yönelik soruyu da yanıtlayan Şimşek, buna ilişkin söz aldığını ve genelgenin 1 ay içinde çıkacağını söyledi.

(Memur maaşlarına enflasyon farkı) Bu seneye ilişkin bir fark öngörülmüyor

Şimşek, memur maaşlarına 2015 yılında enflasyon farkının verilip verilmeyeceğiyle ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:

"Bu seneye ilişkin bir fark öngörülmüyor. Neden? Çünkü toplu sözleşme yapıyorsunuz. Toplu sözleşmede, sadece 175 liralık brüte bakarsanız o çok kısmi olur. Öğretmenlerimize ayrıca 75+75 lira seyyanen artış sağlandı. Sadece bunun etkisi yanlış hatırlamıyorsam 1 milyarın üzerindeydi. Bu hususu hiç dikkate almıyorsunuz. 4C’ye ilişkin, geçici personel ücretlerinde brüt ilave 350 lira artış, artı bir de aile yardımı getirildi. Bunların hepsini dikkate aldığınız zaman, olay göründüğü gibi değil. 2014 yılında en düşük memur maaşı bu haliyle yüzde 8,3 artmış olacak, ortalama memur maaşı artışı yüzde 8,5. Yeni göreve başlayan öğretmen maaşı ise yüzde 14,4 artacak. En düşük memur emekli aylığı yüzde 12,8. 5’inci dereceden emekli olan bir memurun ikramiyesi yüzde 12,4 oranında artmış olacak. 2014 yılı için 10 aylık TÜFE yüzde 8,45. Yılın tamamı için de yüzde 9,4 olarak öngörülüyor. Burada bir toplu sözleşme söz konusu. Hem toplu sözleşme yapacaksınız hem de sonra geri dönüp…"

Hiçbir vergide oran artışı öngörülmüyor

Vergilerdeki oranlara da değinen Şimşek, hiçbir vergide oran artışı öngörülmediğini bildirdi. Şimşek, sadece yeniden değerleme oranı çerçevesinde standart uygulama olarak bir artışın öngörüldüğünü ifade etti.

Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’yla ilgili kendileri açısından mevzuatla ilgili bir sıkıntının olmadığını belirterek, "Orası Orman Genel Müdürlüğü’nündü. Orman Genel Müdürlüğü, Başbakanlık'la bir protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde, orası Başbakanlığa devredildi. Orman Genel Müdürlüğü’ne de bunun karşılığında şu anda Şap Enstitüsü’nün olduğu yer verildi ama henüz tabi taşınamadılar" dedi.

Vergi muafiyeti tanınan vakıf sayısı 260

Vergi muafiyeti tanınan arazilere ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Şimşek, Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf sayısının 260 olduğunu bildirdi. Söz konusu rakamın yıllara göre dağılımını da veren Şimşek, 1991 yılına kadar 115, 1992-2001 yılları arasında 77, 2002-2014 yılları arasında da 68 vakfa muafiyet tanındığını kaydetti.

AA