Sayıştay denetçileri tarafından, Malatya Büyükşehir Belediyesi hakkında hazırlanan 2021 yılına ait raporda şartlar oluşmadığı halde iki işin pazarlık usulü ile ihale edildiğini ve özel kalem müdürlüğüne 16 günde, özel kalem müdürlüğüne atanan başka bir personelinin ise bir gün sonra belediyede memur kadrosuna alındığını tespit etti.

ŞARTLAR OLUŞMAMASINA RAĞMEN USULSÜZ İHALELER YAPILMIŞ

Kanun’un pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabilmesinin şartlarını düzenleyen 21’inci maddesinin (b) bendinde ise doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden durumlarda pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabileceği dikkat çeken Sayıştay, şu ifadelere yer verdi:

*Belediye tarafından gerçekleştirilen iki yapım işinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) bendinde öngörülen şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulü ile ihale edildiği görülmüştür.

*Ancak yapılan incelemede, yapım işlerinin niteliği göz önünde bulundurulduğunda ifade edilen gerekçelerin ihalelerin Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendi kapsamında yapılmasına dayanak teşkil etmediği anlaşılmıştır.

*COVİD 19 salgını ve Elazığ Depremi gerekçe gösterilerek, acil olarak bitirilmesi gerektiği iddiasıyla Pazarlık Usulü ile ihale edilen söz konusu iş için proje değişikliği nedeniyle 210 gün ilave süre verilmesi ve farklı bir ihale ile yatırım ve işletme hakkı kapsamında alışveriş merkezi ve otel inşaatına dönüştürülmesi İdarenin gerekçelerinin gerçekçi olmadığının göstergesidir.

*Yapım İşlerinin temel ihale usulleri tercih edilerek ihale edilmesi gerekmekte olup 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen şartlar oluşmadığı halde istisnai bir ihale usulü olan pazarlık usulünün ihale yöntemi olarak kullanılması mevzuat hükümlerine ve Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

PERSONELLER USULSÜZ MEMUR YAPILMIŞ

AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin özel kalem müdürlüğüne atanan personellerin belediyede memur kadrosuna geçirildiğine dikkat çeken Sayıştay, şu ifadelere yer verdi:

*Yapılan incelemede, 23.12.2019 tarihinde özel kalem müdürlüğüne atanan bir personelin 16 gün sonra 08.01.2020 tarihinde, 28.12.2020 tarihinde özel kalem müdürlüğüne atanan başka bir personelin de 1 gün sonra 29.12.2020 tarihinde Belediyede memur kadrosuna nakledildiği tespit edilmiştir.

*27.10.2021 tarihinde ise özel kalem müdürü olarak atanan bir personel 01.11.2021 tarihinde Sağlık ve Sosyal Daire Başkanlığı bünyesinde memur olarak göreve başlamıştır.

*Özel kalem müdürünün bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması ilkesi karşısında bulgu konusu atama, özel kalem müdürü kadrosunun memuriyete sınavsız geçiş yolu olarak kullanıldığı değerlendirmesine yol açmaktadır.

[old_news_related_template title="AKP’li belediyenin ruhsat ve ihale oyunları Sayıştay’a takıldı" desc="AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ihale ve ruhsat usulsüzlükleri Sayıştay raporlarına yansıdı. Sayıştay’ın raporuna göre belediye ihale yoluyla yaptırması gereken işleri 32 ayrı parçaya bölerek ihalesiz ve doğrudan temin yöntemiyle verdi. AKP’li belediyenin kiraya verdiği 112 işletmenin ise ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıktı." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/11/11/iecrop/akp-1_16_9_1668189481.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/akpli-belediyenin-ruhsat-ve-ihale-oyunlari-sayistaya-takildi-7475053/"]