Manisa’da AKP’li Yunusemre Belediyesi’nin 2022 yılı Sayıştay Raporu’nda ‘Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular’ kısmında 3, ‘Diğer Bulgular’ kısmında ise 11 ayrı eksiklik ile yönetmeliğe aykırı işlemler tespit edildi.

Raporda AKP’li belediyenin gecekondu fonunda birikmesi gereken paralar ile otopark bedellerinde biriken paraları amacı dışında kullandığı, belediyenin kendine ait olan ve işgal edilen bazı taşınmazları tahliye etmek yerine ihale yapmaksızın ecrimisil karşılığında kullandırdığı ortaya çıktı.

GECEKONDU FONU İÇİN TAHSİL EDİLEN PARALAR AMACI DIŞINDA KULLANILMIŞ

Raporda AKP’li Yunusemre Belediyesi’nin kanun gereğince gecekondu fonu için tahsil edilen parayı  vadesiz hesaba aktardığı ve parayı amacı dışında kullandığı ortaya çıktı.

Raporda, fonda biriken paranın kullanılması için öncelikle TOKİ Başkanlığı’nın izninin  bulunması gerektiği vurgusu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

-Bu fonda biriken tutarların kullanılabilmesi için öncelikle Toplu Konut İdaresi Başkanlığının izninin bulunması ve harcamanın 775 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde sayılan alanlarla sınırlı olması gerekmektedir.

-Yapılan incelemede, ilçe sınırları içindeki taşınmaz satışlarından Belediyeye gönderilen toplam 3.536.758,11 TL tutarındaki payın gecekondu fonu hesabı yerine vadesiz bir banka hesabına aktarıldığı ve 775 sayılı Kanun’da öngörülen amaçların dışında, muhtelif ödemeler için kullanıldığı görülmüştür.”

Sayıştay raporunun gecekondu fonu ile ilgili kısmında ayrıca, AKP’li belediyenin toplanan paraların fon için açılacak vadeli hesaba aktarılması ve paraların bu hesapta değerlendirilmesi uyarısında bulunuldu.

OTOPARK PARALARI HİZMET BİNASI YAPIM İŞİNDE KULLANILMIŞ

Raporda ayrıca otopark hesabında kaydedilmesi gereken paraların Otopark Yönetmeliği’ne aykırı olarak otopark hesaplarına kaydedilmeyerek cari hesaba aktarıldığı da ortaya çıktı.

Sayıştay yaptığı incelemede otopark hesabında birikmesi gereken paraların amacı dışında mevzuata aykırı bir şekilde kullandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

-Yapılan incelemede, 2022 yılı içinde Otopark Yönetmeliği'ne göre Belediye tarafından tahsil edilen toplam 6.086.447,14 TL otopark bedelinin tamamını, tüm harcamaların yapıldığı cari hesaba aktarılması nedeniyle yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı işlem yapıldığı tespit edilmiştir.

-Yukarıda yer alan denetim tespiti uyarınca, İdare tarafından Otopark Yönetmeliği'ne göre tahsil edilen 6.086.447,14 TL otopark bedelinin vadeli hesapta tutulmayarak hizmet binası ve otopark yapımında kullanıldığı belirtilmiştir.

Raporda otopark hesabında toplanan paraların otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılmayacağı ve yapılan hatalı işlemin mevzuat çerçevesinde düzeltilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

ECRİMİSİL UYGULAMASINI OLAĞAN GELİR YÖNTEMİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞ

Öte yandan Sayıştay incelemesinde belediyenin kendi mülkiyetinde bulunan ve işgal edilen taşınmazların ecrimisil uygulaması çerçevesinde tahliye etmek yerine, kira bedeli alarak işgale müsaade ettiği tespit edildi.

Raporda konuyla ilgili şu ifadelera yer verildi:

-Belediyenin mülkiyetindeki bazı taşınmazların işgal edildiği ve bu taşınmazların Belediyece tespiti yapılmış olmasına rağmen tahliye süreçleri işletilmediğinden kira bedeli gibi sürekli ecrimisil tahakkuk ettirildiği, bu suretle de ecrimisilin olağan gelir yöntemine dönüştürüldüğü tespit edilmiştir.

-Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilen ecrimisil dosyaları üzerinde yapılan incelemede, Belediyenin mülkiyetinde olan 40 adet taşınmazın fuzuli şagiller tarafından işgal edildiği, Kurumun bunları tahliye yoluna gitmediği, bunun yerine ecrimisil uygulamasının kira uygulamasına dönüştürülerek işgallerin devam etmesine olanak tanındığı tespit edilmiştir.”

Raporda ayrıca belediye ait işgal edilen ancak tahliyesi yerine kira karşılığı ücret alınan taşınmazların tahliye edilmesi konusunda belediyeye uyarı niteliğinde, “Sonuç olarak, idare taşınmazlarının işgal edilmesi durumunda, hem geriye doğru 5 yılı geçmeyecek şekilde hesaplanacak ecrimisilin tahsil edilmesi, hem de 2886 sayılı Kanun’un 75 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca konunun mülki amire intikal ettirilerek söz konusu taşınmazın tahliyesinin sağlanması gerektiği düşünülmektedir.” ifadelerin de yer verildi.