31 Mart seçimlerinden sonra Atakum Belediyesi AKP’den CHP’ye geçince İller Bankası, daha önce yıllarca belediye sosyal tesisleri olarak kullanılan üzerinde yeşil alan, 2 düğün salonu, çocuk oyun parkı ve kafe olan yaklaşık 2 bin metrekarelik Yalı Kafe'nin bulunduğu araziyi satışa çıkardı.

CHP'li Atakum Belediyesi araziyi almak için görüşmeler yaptığı sırada İller Bankası, araziyi AKP'li Büyükşehir Belediyesi'ne Millet Kıraathanesi yapılması için verdi. 2020 yılı Ağustos ayında AKP'li Belediye arazide bulunan tesisleri yıkarak alana 3 katlı binalar yapılması için imar değişikliği yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, yapılan imar değişikliği sonrasında alana Millet Kıraathanesi ve Kitap kafe yapacaklarını ve sadece alanın yüzde 40'nın imara açıldığını söyledi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ DAVA AÇTI

Mecliste Millet İttifakı üyelerinin red oylarına rağmen, imar değişikliği oy çokluğu ile kabul edilince 5 bin 654 metrekarelik inşaat alanı ve 3 katlı binanın yapılmasını öngören imar planı değişikliği, CHP Meclis Üyeleri Atilla Tekcan ve Hasan İpek tarafından yargıya taşındı.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuran meclis üyeleri, son imar planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasını talep etti. Bölge İdare Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde söz konusu imar planı değişikliğinin, imar hukukuna, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu savunuldu.MAHKEME HUKUKA UYGUN BULMADI

Samsun Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi, imar planını uygun bulmayarak iptaline karar verdi.

Kararda "Dava konusu taşınmazın Millet Bahçesi ruhuna aykırı olarak yapılaşmaya açılacak bir alan düzenlenmesi ve bu nedenle arazi üzerinde bina yoğunluğu oluşacak olması nedenleriyle şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına uygun olmadığı açık olduğundan, dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde ve bu değişikliğe yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemde bu gerekçelerle hukuka uyarlık bulunmamaktadır... Dava konusu işlemin 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilişkin kısmının da iptaline..." denilerek imar değişikliğini iptal etti.

"İHALE İPTAL EDİLMELİ"

Yalı Kafe alanı üzerine yapılacak Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe projelerine ilişkin imar planlarının mahkeme tarafından iptal edildiğini belirten CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, "Yalı Kafe'nin imar durumuna ilişkin açmış olduğumuz iptal davası İstinaf Mahkemesi tarafından oy birliği ile lehimize sonuçlanmıştır.

Dileğimiz Danıştay tarafından da aynı kararın verilmesidir. Yalı Kafe konusun da mücadelemiz yılmadan devam edecektir. Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe projeleri için yapılan 46 milyon liralık ihalenin de mahkemenin almış olduğu bu karar sonrası iptal edilmesi gerekmektedir" dedi.

[old_news_related_template title="Mersin turizminin kalbine yapılmak istenen tersane projesine yargı freni  " desc="Mersin’in turizm hareketliliğinin odak noktalarından olan Taşucu’nda limana yapılmak istenen tersane projesinin ÇED olumlu raporu ikinci kez mahkemece iptal edildi. Alınan bu karar çevreciler arasında sevinç yarattı." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/04/01/iecrop/mersin_16_9_1648805660.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/mersin-turizminin-kalbine-yapilmak-istenen-tersane-projesine-yargi-freni-7047501/"]