Sayıştay’ın Kağıthane Belediyesi 2022 denetim raporu yayımlandı...

Raporda ilçede Hürriyet Mahallesi ve Gültepe Mahallesi’nde belediyenin yaptırdığı otopark inşaatlarında bir dizi imar usulsüzlüğü tespit edildi.

Belediyenin Hürriyet Mahallesi’ndeki yeşil alan altına katlı otopark ve pazar alanı inşaatını kendi mülkiyetinde olmayan hazineye ait arsa üzerine yaptırdığı ve gerekli imar işlemlerini de tamamlanmadığı belirlendi.

İmar işlemleri tamamlanmadan ihale edilen katlı otopark inşaatının tamamlanmak üzere olduğu görüldü.

Belediye, iş yeri ve nüfus bakımından yoğun bir mahalle olduğu için konunun acil olarak çözümü amacı ile inşaatın bu şekilde yapıldığını Sayıştay’a iletti.

AKP’li belediye, Hazine’ye ait parselin devri için gerekli yazışmaların başlatıldığını, parselin devrinden sonra imar ve ruhsatlandırma işlemlerine başlanacağını bildirdi.

Raporda, Hürriyet Mahallesi’nde inşa edilen bu otopark ile Gültepe Mahallesi’nde yapılan katlı otopark inşaatının yapı ruhsatının bulunmadığı da ortaya çıktı.“DENETİM ENGELLENİYOR”

İnşaatı yapan yüklenicilerin belediyeye yapı ruhsatı almak için herhangi bir başvuruda bulunmadığı, yapım işine ruhsatsız olarak başlandığı belirtildi.

Otoparkların veya diğer yapıların ruhsatsız olarak inşa edilmesi sonucunda, bu yerlerin ilgili mevzuatla belirlenen yapım koşullarına uygun olup olmadığının denetiminin engelleneceğine dikkat çekilerek inşaat bittiği zaman bu yerlere yapı kullanma izni belgesi verilemeyeceği ve bu nedenle de otoparkın işletilebilmesi için gerekli ruhsatlandırma işleminin yapılamayacağı vurgulandı.

Yapı ruhsatının bulunmaması durumunda o inşaat sahasından çıkacak olan hafriyatın taşınabilmesinin bile mümkün olmadığına vurgu yapıldı.

Raporda “Yapıların fen ve sanat kurallarına uygun olarak inşa edilmesi, ilgili mevzuatla belirlenen yapım şartlarının projelerde yer almasının sağlanması ve ilerde işletme ile ilgili ruhsatlandırma sorunlarının ortaya çıkmaması adına, idare tarafından imar mevzuatı hükümlerini bertaraf edecek şekilde işlem tesis edilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir” denildi.

Raporda son yapılan mevzuat değişikliği ile birlikte ruhsatlandırma yetkisinin belediyenin yetkisine geçmesine rağmen işletilen “K Park” otoparklarının faaliyetlerini ruhsatsız bir şekilde sürdürdükleri de tespit edildi.