Lafı dolandırmayayım:

Devlet eliyle Van’da DEM’e kumpas kuruldu.

DEM’in kazandığı belediye başkanlığı “Ali Cengiz oyunuyla” AKP’ye verildi!

Bu:

-AKP ve DEM’li bir grubunun yapmaya çalıştığı “yeni çözüm sürecine darbe” mi?  

-Yoksa “yeni çözüm sürecini hızlandırmak için atılan adım” mı?

Çok yönlü tartışmak şart.

İktidarın Van hilesine CHP haklı olarak tepki gösterdi. Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na partililer hemen eleştirdi.

Ancak:

CHP’nin tepkisinde haklı olmasına rağmen “çabukluğu” beni yıllar öncesine götürdü. Hatırlatma yapmam şart:

20 Mayıs 1983’te Halkçı Parti/HP kuruldu.

6 Haziran 1983’te Sosyal Demokrasi Partisi/ SODEP kuruldu.

2 Kasım 1985’te bu iki parti Sosyal Demokrat Halkçı Parti/ SHP çatısı altında birleşti...

★★★

SHP, Batılı anlamda sosyal demokrat parti olacaktı...

SHP, emeğin partisi olacaktı...

SHP; gelir dağılımı adaletsizliğini gidererek, sosyal devlet yapısı inşa edecek parti olacaktı...

SHP, demokratikleşmenin öncüsü olacaktı. Ki bunun başında Kürt sorununun barışçıl çözümü vardı.

1989 yerel seçiminden zaferle çıkan SHP, 15 Mayıs 1990 tarihinde kamuoyuna “Kürt Raporu” diye bilinen, “Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakışı ve Çözüm Önerileri” başlıklı manifestosunu açıkladı.

-“Türkiye, etnik köken açısından çoğulcu yapıya sahiptir. Birbirinden farklı etnik grupların, mezhep anlayışlarının, dil farklılıklarının varlığı inkar edilmeyecek sosyolojik gerçektir...”

 -“Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı bölümlerinde yaşayan yurttaşların ağırlıklı bir bölümü etnik açıdan Kürt kökenlidir...”

Uzatmayayım. “Halk eşitliği ilkesi” anlayışıyla Kürt kimliğinin tanınmasını isteyen rapor, 12 Eylül darbesinin bu soruna bakışından çok önemli bir kopmaya işaret ediyordu...

Rapor hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesi

Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Öte yandan PKK’nın, mühendisleri, öğretmenleri, korucuları katletmesine rağmen kamuoyunda SHP raporuna pek tepki olmadı. Bunda gerek toplumun terörden bıkması ve gerekse SHP başında “İnönü” soyadının olmasının yatıştırıcı rolü vardı...

★★★

PKK’nın SHP Raporu’na yanıtı bir ay sonra geldi: Şırnak Çevrimli Köyü’nde 12’si çocuk, 7’si kadın 27 kişiyi katletti. Arkası devam etti...

Toplumdaki ılımlı hava dönmeye başladı. Buna ek olarak; SHP ile “ayrışan” çoğu Kürt milletvekili HEP’i kurdu. 

Faili meçhul cinayetler dahil ülkede oluk oluk kan akmayı sürdürdü. (“Binbaşı Ersever’in İtirafları” kitabını o süreçte yazdım)

Erdal İnönü sorunu TBMM çatısı altında çözmek için (yüzde 10’luk ülke seçim barajını aşamayacağı belli) HEP’e, 1991 genel seçim listesinden 21 milletvekili verdi. Ve: 

Omurgasını Kürt sorununun oluşturduğu demokratikleşme konusunda uzlaşan DYP-SHP koalisyon hükümeti kuruldu. 

Fakat: 

Mecliste yemin kriziyle başlayıp ardı kesilmeyen çatışması dil  e davranışlarda bulunan Kürt milletvekilleri yine SHP’den koptu.

PKK, İstanbul’un göbeğinde 7’si kadın1’i çocuk 11 kişiyi öldürdü. Güneydoğu’da Nevruz’u bahanesiyle ayaklanma girişiminde bulunuldu.

Ülke gündemi salt güvenlik oldu. Anayasa Mahkemesi HEP’i kapattı.

Keza:

-Bu kanlı süreçte (Madımak katliamından Gazi olaylarına kadar) Aleviler hedef yapıldı.

-Bu kanlı süreçte (Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu gibi) aydınlar hedef yapıldı.

Tüm bunları birbirinden ayrı değerlendirmek hata olur...

Diyeceğim:

Van kumpasını dikkatli analiz ediniz. Çarçabuk tepkiler yanlış çözümlere yöneltebilir. Siyasal tecrübesi az CHP yönetiminin serinkanlı olmasında ülke açısından yarar var.

SHP’nin yerel seçimde yakaladığı rüzgarı hangi siyasi şımarıklıklar yok etti, iyi tahlil etmek gerek. Bugün de iktidarın bir kanadı benzer şımarıklığı gösteriyor. 

Tarih değil hatalar tekerrür eder...