Kız kardeşim 2011 yılında evlenince, ev hanımı olan anneme SGK’dan ölüm aylığı bağlandı. Babam Mayıs 2021 yılında vefat edip, babamdan anneme Emekli Sandığı’ndan dul aylığı bağlanınca kız kardeşimden bağlanan aylığı kesildi. Bu aylığın kesilmesinin yasal dayanağı nedir? İki farklı kurumdan alınan aylığın kesilmesi söz konusu olabiliyor mu? T. Şimşek

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 34. maddesi hükmüne göre, sigortalıların hak sahibi ana ve babalarına aylık bağlanması için;

■ Eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması (65 yaşın üstünde olması halinde artan hisse şartı aranmaz),

■ Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması,

■ Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması,

şartları aranıyor.

5510 sayılı Kanun’un 35. maddesine göre de hak sahiplerine bağlanan aylıklar, 34. maddede belirtilen şartların ortadan kalktığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesiliyor.

Kız kardeşinizin vefatı üzerine anneniz için yapılan başvuru tarihinde anneniz aranan şartları sağlıyor olmalı ki; kendisine kız kardeşinizden aylık bağlanmış.

Daha sonra babanızın vefatıyla kendisine babanızdan dul aylığı bağlanınca, “Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması” şartını sağlayamaz duruma düştüğünden, kız kardeşinizden aylık alma hakkını kaybetmiş. Burada gelir ve/veya aylık bağlanan kurumların (statülerin) farklı olmasının önemi bulunmuyor. Bu nedenle de kız kardeşinizden bağlanan aylığı kesilmiş.

Yedek subay ikramiyesi emekli aylığını olumsuz etkiler mi?


1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren 4/a statüsünden emekliliğimi hak ettim. Birleştirilen hizmet sürelerim içinde 4/c kapsamındaki hizmetim sadece yedek subaylık dönemindeki Emekli Sandığı’na tabi hizmetimden oluşuyor. 2021 Temmuz ayında ayrıldığım son işyeri özel sektörde banka idi. Emekli aylığım bağlandıktan sonra Emekli Sandığı’na tabi olarak yedek subaylıkta geçen 13 aylık hizmet sürem için kıdem tazminatı alabilir miyim? Eğer alabiliyorsam, bu durum bağlanan emekli aylığımı negatif yönde etkiler mi? M. Aytacer

Birleştirilmiş hizmet süreleriniz içinde yer alan 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmet sürenizin sadece yedek subaylık hizmeti olması nedeniyle, 1 tam yıllık hizmet süresi için kıdem tazminatı değil emekli ikramiyesi ödenir. Emekli ikramiyesi hizmet süresinin her tam yılı için ödeniyor.

Emekli ikramiyesini son çalıştığınız işyeri ödemez, ilgili kurumdan tahsil edilmek üzere (eski) T.C. Emekli Sandığı öder. Bunun için emekli aylığınız bağlandıktan sonra, yazılı olarak SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na başvurmalısınız. Ödenecek emekli ikramiyesi, bağlanan emekli aylığınızı negatif yönde etkilemez.