- Anayasa, ulusal başyastığımız, aydınlık ve sağlık güvencemizdir.-

Ulusal başyastığımız Anayasa, hepimizi kucaklayan bir hukuk kaynağı ve güvencesidir. Tüm yurttaşların yaşam aydınlığının, güvenliğinin ocağı ve dayanağıdır. Hiçbir yurttaşın ve kurunun Anayasa’ya aykırılık özelliği ve özgürlüğü yoktur. Örnek davranışları ve tutumlarıyla yurt genelinde aydınlık ve erince öncelik etmesi gerekenler de devlet yöneticileri, toplum önderleridir. Kaç kez yazdım. Parti ilişkisi, Anayasa’nın 23. maddesindeki cumhurbaşkanlığı andında TARAFSIZLIK ilkesine hiç uymadığı gibi konuşmaları, tutum ve davranışları da açık ve yoğun biçimde aykırılıkları göstermektedir. Durum, Anayasa’ya aykırılığın çok belirgin ve kötü bir örneği olarak ortada. Siyasal yaşamın en tepeden ağır bir çelişkisi. Oysa, Anayasa’ya saygıyı, uygunluğu, özeni en anlamlı biçimde göstermesi gereken bir temsilci. Kaç kez değindik ama umursamazlık, aldırışsızlık, bildiğini okumak bir alışkanlık durumunda olacak ki yanlıştan, yanılgıdan dönülmüyor, bildiğini okumakta direniliyor. Aykırılığın doruğundaki durum - konum, bir hukuksuzluk yarasıdır. Anayasa’ya aykırılık, en büyük hukuksuzluktur.

Ulusal aydınlık toplumsal barışın ve güvenliğin sunumudur. Birliktelik ve karşılıklı anlayışla hoşgörü yaşam aydınlığının kaynağı ve dayanağıdır. Siyasal alanda çalışanların, görev yapanların kendilerinden ve partilerinden çok ulusal değerlere, aydınlığa, gelecek koşusundaki birlikteliğe önem vermeleri gerekir. Kişisellik ve partizanlık en ağır, en kötü yaşam ve toplum karanlığının kaynağı ve nedenidir. Şu ya da bu amaçlarla, nedenlerle, bahane ve saptırmalarla Anayasa’ya aykırılık bağışlanmaz bir hukuksuzluk ve sakıncalı bir tutumdur. Özen göstermemiz gereken yurttaşlık gereklerinin başında Anayasa’ya bağlılık, saygı ve uyum gelir. Bu bağ, hepimizin yaşam ve gelecek güvencesidir. Hiçbir görüş ve savunma Cumhurbaşkanın siyasal parti bağını Anayasal yönden geçerli ve uygun olarak değerlendiremez. Güneş balçıkla sıvanmaz sözü asla unutulmamalıdır.