Tarihi derstir:

İki bin yıl önce Yunan tarihçi Mestrius Plutarchus, ölümsüz biyografi klasiği “Paralel Yaşamlar” eserinde bir olay yazdı:

Savaş esnasında meşhur Romalı Caius Marius geri çekilince karşısındaki komutan bağırdı:

- “Eğer büyük general isen, in aşağı, çık dövüş.”

Caius Marius soğukkanlılıkla cevap verdi:

-“Eğer sen büyük bir general isen, beni istemediğim halde dövüşmeye zorla.”

Plutarchus demek istiyor ki; savaşın zamanını, yerini büyük komutanlarbüyük devlet adamları kendi belirler!

Tarih: 5 Haziran 1967.

Arap (Mısır-Suriye-Ürdün)- İsrail Savaşı kısa sürdü. Küresel medya buna “Altı Gün Savaşı” adını verdi. Ki Araplar kısa sürede bozguna uğradıklarından böyle isimlendirmeye hep karşı çıktı: “Haziran Savaşı”, “Altmış Yedi”, “Naksa” diyorlar...

Tüm tarihçilerin ortak kanaati, Mısır lideri Nasır aslında savaşmak istemiyordu. Savaştan önceki haftalarda Nasır’ın yakınında bulunan kişilerin pek çoğu onun duraksadığını, kuşku duyduğunu, savaşa girmemeyi tercih ettiğini naklettiler.

Ancak Nasır, Romalı Caius Marius dirayetini gösteremedi.

Ve bu savaş, dünyada büyük popülaritesi olan sadece Nasır’ı değil, tüm Arapları bozguna uğrattı. Umudunu yitiren Arap milliyetçiliği, bir haftada halktaki tüm inandırıcılığını sosyalizme ve siyasal İslam’a bıraktı, marjinalleşti...

Sovyetler Birliği 1989’da yıkılınca siyasi alanın neredeyse tek hâkim ideolojisi siyasal İslam oldu...

★★★

Peki:

Suriye’nin emperyalizme karşı direnişi, 1967’den yarım asır sonra Arap milliyetçiliğine umut olur mu?

Keza:

Gazze meselesi Siyasal İslam’ı zayıflatırken Arap milliyetçiliğini güçlendirir mi? (Ekleme yapmalıyım; Yunan tarihçi Plutarchus’un yazdığını anımsatırım; İsrail mi, Hamas mı bu son savaşa karar verdi? İsrail, Hamas’ın “savaş oyununa” mı geldi? Çünkü İsrail tarihi boyunca dünya kamuoyunda hiç bu kadar protestoya uğramadı. Tarihte “zafer” sanılan bazen tuzaktır. İsrail tuzağa düştüğünün farkında mı?)

Sorumu sürdürürsem; Suriye ve  Gazze, Arap milliyetçiliğini yeniden doğuracak mı, yoksa 1967’de başlayan yenilgi travması sürüp gidecek mi?

Erdoğan-Esat buluşması bu açıdan da önemlidir. Sonuçta Erdoğan, savaşı kazanmış Esat’ın elini sıkacaktır. Bu Türkiye menfaatinedir kuşkusuz... (Yunan tarihçi Plutarchus’u yine hatırlatmam şart; emperyalizmin Suriye’yi bölme harekâtı başlattığında bizim dış politikamızı kim belirledi? Erdoğan mı, Davutoğlu mu? Bugün bu soru şimdilik önemsizdir.)

Öyle ya da böyle Suriye’den silahla öç alma sürecinin sonuna gelinmiştir.

Türkiye’nin bugün Esat’ın yanında olması, çektiği sıkıntıları giderici derman bulmaya yönelik dost tavırları Arap halkı gözünde Erdoğan’ı yüceltecektir. 

★★★

Evet, emperyalizm Suriye’de yenilmiştir...

Çözüm namlunun ucunda değildir artık. Askeri seçenek son bulmuştur. Esat zorlu sınavdan başarıyla çıkmıştır. Ki Suriye yenik-moralsiz Arap imajını da düzeltmektedir...

Şimdi barış zamanıdır.

Şimdi Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlama zamanıdır.

Şimdi yıkılan tüm siyasi ekonomik kültürel “köprüleri” onarma zamanıdır. 

Güven eksikliğini ortadan kaldırmalıyız. Bu sebeple Erdoğan’ın tepeden bakma tavrından vazgeçmesi olumlu, önemli adımdır. 

Karşımızda salt Esat yoktur, salt Suriye yoktur, yarım milyar nüfuslu büyük Arap toplumu vardır. 

Büyük Atatürk bir kez daha haklı çıkmıştır; 1923’den beri dış politikamız bellidir; Yurtta Sulh Cihanda Sulh... 

Arap milliyetçiliği ile ilk kez bu minvalde buluşabiliriz.