ABD’de yapılan bir çalışma, OpenAI'ın yeni yapay zeka aracı GPT-4'ün mali tablo analizi gerçekleştirebildiğini ve bazı durumlarda bir şirketin gelecekteki performansını insan kaynaklı bir analistten daha iyi tahmin edebildiğini ortaya çıkardı.

Chicago Üniversitesi Booth İşletme Fakültesi'nden Alex Kim, Maximilian Muhn ve Valeri Nikolaev isimli üç araştırmacı, GPT-4'ün mali tabloları yalnızca rakamlarla analiz edip edemeyeceğini öğrenmek için bir çalışma yürüttüler.

Araştırmacılar, 1968 ile 2021 yılları arasında yaklaşık 15.000 şirketten haklarında toplanan verileri inceledi.

Muhn, Business Insider'a, verilerle kendisinin ve meslektaşlarının finansal analistlerin tahminlerinde nasıl performans gösterdiklerini derecelendirebileceklerini söyledi.

Örneğin çalışma, analistlerin gelecekteki kazançların yönüne ilişkin bir aylık tahminlerde %53 oranında başarılı olduğunu buldu.

İNSANLARDAN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ 

Araştırmacılar daha sonra GPT-4 mali tablolarını herhangi bir metin bilgisi olmadan beslediler ve verileri anonimleştirdiler, böylece model hangi şirketlerin verilerini analiz ettiğini bilemeyecekti.

GPT'ye "düşünce zinciri komutunu" kullanmayan "basit" bir komut verildiğinde model, analistlerden %52 doğruluk oranıyla biraz daha kötü bir puan aldı. 

Ancak araştırmacılar düşünce zinciri komut istemini kullandıklarında modelin performansı değişti. Araştırmaya göre GPT'ye daha fazla talimat ve rehberlik verilerek model %60 doğruluk oranına ulaştı.

Sonuçlar, GPT'ye daha fazla talimat verildiğinde, modelin genellikle finansal raporlarda bulunan önemli metin bilgileri olmasa bile "insan analistlerden daha iyi performans gösterebileceğini" ortaya koydu.