2024 1 Mayıs'ına sayılı günler kala Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu taleplerini açıkladı. 

"Ulusal ve uluslararası yargı kararları çerçevesinde 1 Mayıs, hukuk, Taksim" başlıklı açıklamada, "Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğu gerçeğinin 2013 yılından beri tamamen keyfi biçimde yok sayılmasına, inkar edilmesine 2024 1 Mayıs’ında artık son verilmelidir" denildi.

"Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’nin aldığı son karara göre de 1 Mayıs’ta Taksim’de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır” denilen açıklamada, "23 Nisan günü Valilik makamına oturan Derin kızımızın gösterdiği sorumluluğu, doğallığı ve olgunluğu bugünün İstanbul Valisinden de beklemek hakkımızdır" ifadelerine yer verildi.

DİSK, 1 Mayıs'a giderken taleplerini şöyle sıraladı.

* Anayasa Mahkemesi kararıyla da tescillenen Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğu hakikatine saygı gösterilmeli; her işçinin 1 Mayıs alanında olabilmesinin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

* Asgari ücret acilen en az gıda enflasyonu ve büyüme oranı kadar artırılmalıdır.

* Üst gelir gruplarına hitap eden lüks ve özel tüketim dışındaki tüm mal ve hizmetlerde KDV-ÖTV düşürülmeli, temel tüketim mal ve hizmetleri için sıfırlanmalıdır.

* Gelir vergisi ilk dilimi ücretliler için yüzde 10’a düşürülmeli, vergi dilimleri yükseltilmeli, kar rekorları kıran şirketler için kurumlar vergisi artırılmalıdır.

* En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmeli ve tüm emekli aylıkları bu oranda artırılmalı, EYT düzenlemesindeki adaletsizliklere son verilmelidir.

* Türkiye’nin işçi haklarında en kötü 10 ülke arasında olması ayıbına son verilmeli, sendikal hakların kullanımının önündeki engeller kaldırılmalıdır.