Bundan 85 yıl önce bedensel olarak aramızdan ayrılan ancak başta kurduğu Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm fikir ve ilkeleri ile varlığını her daim sürdürmekte olan yol göstericiliğini, önderliğini yaşamın her saniyesinde içimizde hissettiğimiz Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha anıyoruz.

Anadolu'nun dört bir yanının dünyanın o devirdeki en büyük Emperyalist ve güçlü ülkeleri tarafından zapt edildiği karanlıklar içinde kalmış bir dönemde bir güneş gibi parlayarak Türk insanına rehberlik ederek o sönmez kıvılcımı yakan Mustafa Kemal Atatürk sadece tüm dünyaya Türkün gücünü ve Türk ulusunun bağımsızlık direncini göstermekle kalmayıp aynı zamanda işgal altındaki tüm ülkelere bütün toplumlara bir kurtarıcı rehber oldu.

Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştırmakla ve Cumhuriyeti korumakla kalmayıp Cumhuriyetin ilanından sonra yaşadığı kısacık ömründe yaptığı ilke ve devrimlerle de bütün dünyanın, dünya kadınlarının,  özgürlüklerine kavuşmasına sosyal ve siyasal haklar elde edilmesine öncülük yaptı.

Bugün Türkiye'de kadını çocuğu Genç'i yaşlısı engellisi ve hangi dil ve dinden olursa olsun vatandaşıyla hür ve bağımsız biçimde yaşayabiliyorsak herkes ibadetini istediği gibi yapabiliyor istediği gibi giyinebiliyorsa Bu elbette ki Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri sayesindedir.

Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri arasında yer alan bağımsız ve özgür düşünce özelliğinin son zamanlarda giderek törpülendiğini yok edilmeye çalıştığını onun Cumhuriyetle birlikte kurduğu kurumların etkisizleştirmeye çalışıldığını üzülerek görmekteyiz.

Ne yazık ki son olarak Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi hakkında takındığı tavır Türkiye'de Cumhuriyetle birlikte kurulan kuvvetler ayrılığı ve yargının üstünlüğü ilkesini zaafa uğratmaya yönelik bir adımdır.

Eğer Türk halkının gerekli tepkileri vermemesi halinde bu tavırların daha da artacağı inkar edilmez bir gerçektir.

Bu yüzden Atatürk'ümüzü 85 yılında Özlem'le anarken Cumhuriyetle birlikte kurduğu kurumların bekçisi olmaya devam edeceğimizi buradan bütün Cumhuriyet düşmanlarına bütün karşı devrimcilere ilan etmeyi atamızın yolundaki evlatları olarak bir borç biliriz.

Rahat uyu Atam devrimlerinin bekçisiyiz.

Kurduğun Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır...