-Yaşam aydınlığımızın özgün kaymağı ATATÜRK’ümüzdür.-

Türkiye’nin ufkunda doğan ve hiç batmayan güneş, ulusal yaşam kaynağımız ATATÜRK’ümüzdür. Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın her yönden eşsiz kahramanı varlığımızın güvencesidir. O’nun aydınlığında sürdürdüğümüz dünya yolculuğu hepimize kıvanç veren en değerli yaşam kazancımızdır. Ulusumuzun içinde bulunduğu olanaksızlıkları, baş edilmesi güç koşulları, tüm engelleri göğüsleyip aşarak etkisiz ve geçersiz kılan atılımların kaynağı olan ATA’mız bizim ulusal madalyamızdır. Kazandığı zaferlerle ünlenen yüce kişiliğiyle çağına örnek olan ATA’mız seçkin ve değerli arkadaşlarıyla çıktığı Samsun yolculuğunu izleyen günlerdeki eşsiz çabalarıyla, yoktan var ettiği kahraman askerleriyle, giriştiği Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandırmış, çevresindeki ülkelerin erişemeyeceği büyük bir atılımla, saltanat ve hilafet önerilerine geçit vermeyerek çağdaş cumhuriyeti Türk Ulusu’na en yaraşır yönetim biçimi seçerek, sonsuza değin yaşama ilkeleriyle armağan etmiştir. 19 Mayıs bu tarihsel atılımın başlangıç günüdür.

Lisenin l. sınıfına Samsun’da başlayan bir öğrenci olarak o havayı almanın, parktaki heykel önünde resim çektirip banklarda denizi seyretmenin mutluluğunu her zaman anımsarım. Öğrencilik anılarımda Samsun’a Atamızın çıkışını hayal ederek düşünceye daldığım, O’nun yüce kişiliğinin bize kazandırdıklarını değerlendirmeye çalışarak gönendiğim günleri unutamam. Samsun, bizim ulusal varlığımızın ve yaşamamızın seçkin bir kanadıdır. Türkiye’mizin Karadeniz açılımıdır. Ulusal Kurtuluş Adımı’nın başlangıç ufkudur. Cumhuriyetimizin kuruluş kaynağıdır. Ülkemizin ayçiçeği gibi bir kentidir.

Özellikle dünyanın bugününü değerlendirirken geçen zamanı unutmamak gerekir. Bu tutum daha gerçekçi sonuçlara ulaşmayı sağlar. Osmanlı yönetiminin getirdiği sorunların aşılması başlıca başarıdır. ATATÜRK ve arkadaşlarının 19 Mayıs başlangıçlı adımlarıyla, kazandıkları zafer bizim yaşam güneşimizdir. Ruhları şad olsun!