Piller, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası olsa da atık pillerin doğaya verdiği zarara inanamazsınız.

Bitmiş pilleri ne yapıyorsunuz? Aman sakın çöpe atmayın! ‘Bir taneden ne olacak’ demeyin! ‘Herkes yapıyor zaten, bir tek ben mi doğayı kurtaracağım’ hiç demeyin!

Pillerin içerisindeki sağlığımıza zararlı ve zehirli maddeler toprakta yok olmuyorlar. Bu ağır metaller ve kimyasallar bir süre sonra toprağa karışıyor. Toprak zarar görüyor ve kullanılamaz hale geliyor. Toprağa karışan ağır metaller, bitkileri ve tarımsal ürünleri etkiliyor ve dolaylı olarak insan sağlığını da tehdit ediyor.

Bu zehirli maddeler topraktan sularımıza geçerek sularımızı ve suda yaşayan canlıları da zehirleyip ayrıca tehlike oluşturuyor.

Atık pillerin yanlış yöntemlerle yakılması da insan ve hayvan sağlığına son derece zararlı olan gazların salınımına ve hava kirliliğine yol açıyor.

Sonuç? İnsanlarda; nörolojik hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları, kanser, böbrek, karaciğer, kansızlık, tansiyon gibi hastalıklar baş gösteriyor.

Yani önce doğayı ve doğada yaşayan canlıları, sonra da kendimizi yavaş yavaş zehirliyoruz.

Atık pillerin doğru şekilde imha edilmesi bu yüzden çok büyük önem taşıyor. Lütfen pil atıklarımızı çöpe ya da sokaklara atmayalım. Mutlaka bir yerde biriktirip, atık pil toplama kutularına atalım.

Atık pillerin özel olarak tasarlanmış tesislerde işlenmesi ve zararlı maddelerin güvenli bir şekilde ayrıştırılması gerekmektedir.

Çocuklarımıza bizim doğanın bir parçası olduğumuzu; ona zarar verirsek aslında kendimize zarar verdiğimizi öğretmeliyiz. Yeşili sevdirmeliyiz.

Doğa bilinci ve hayvanlara sevgisi olmayan bir neslin nelere mal olabileceğini hepimiz görüyor ve yaşıyoruz.

Avrupa'nın Çöpü, Türkiye'nin Yükü!

Ne çok tartışıldı marketlerde plastik poşetlerin paralı olması…

Benim merak ettiğim, son derece zararlı olduğu bilinmesine rağmen bu poşetlerin neden tamamen yasaklanmadığı.

Plastik poşetler, doğada yok olma süreci çok yavaş olan malzemelerden biridir. Bu poşetlerin tamamen doğada yok olmaları, çevresel koşullara ve plastik türüne bağlı olarak 10 ila 1000 yıl arasında sürüyor.

Ayrıca, plastik poşetler doğrudan yok olmuyorlar; güneş ışığına maruz kaldıklarında yavaş yavaş küçük parçalara ayrılıyorlar. Bu parçalar, mikroplastik olarak adlandırıyor. Mikroplastikler, su kaynaklarını, toprağı ve insanlar dahil tüm canlı türlerini zehirliyorlar.

***

Gerçi, bırakın naylon torbaları; Avrupa’dan tonlarca plastik atık ithal ediyoruz! Yani Türkiye kendi çöpünü düzgün bir şekilde ayrıştırıp geri dönüştürmeyi beceremezken; Avrupa’nın da çöpünü alıp, üstüne onlara para veriyor.

Greenpeace Akdeniz'e göre, Türkiye'nin plastik atık ithalatı son 15 yılda önemli bir artış göstermiştir. Özellikle Çin'in 2018'de plastik atıkların ithalatını yasaklamasının ardından Türkiye, bu tür atıkların önemli bir ithalat noktası haline gelmiştir.

Sadece 2024 yılında, İngiltere, Almanya gibi ülkelerden yaklaşık 800,000 ton plastik atık ithal ettik.

Elbette bazıları buna 'ayrıştırılmış atık' ya da 'hurda' diyerek durumu hafifletmeye çalışıyor. Ancak gerçek şu ki, ithal ettiğimiz şey atık plastik, yani zehir!

BBC’nin 2023 yılında YouTube üzerinden yayınladığı bir raporda, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi plastik atık için kullandığı vurgulanmıştır.

Greenpeace tarafından yapılan araştırmalar, ithal edilen plastiklerin bir kısmının Adana gibi tarım bölgelerinde yasa dışı yollarla yakıldığını veya doğaya atıldığını belgelemiştir.

Greenpeace ve diğer çevre örgütleri, bu aşırı atık çöp ithalatının yarattığı zararların geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurduğunu ve Türkiye'nin kendi çöp yönetimi kapasitesini aşarak daha büyük çevresel sorunlara yol açtığını belirtmektedir.

Greenpeace, Türkiye'nin bu durumuna dikkat çekmek ve Türkiye’deki plastik atık ithalatının yasaklanması için kampanyalar yürütmektedir.

Örgüt, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ithalat kotalarını düşürmesini ve daha sıkı denetimler yapılmasını talep etmektedir. Ancak, bu adımların da yeterli olmayacağını ve Türkiye’nin atık ithalatı politikalarını gözden geçirerek ithalatın tamamen durdurulması gerektiğini vurgulamaktadır​.

Yani, uzmanlar Avrupa ülkelerinin kurtulmak için bize sattığı çöplerin ülkemize zarar verdiğini ve bu zarardan kurtulmanın tek yolunun bu ithalatları durdurmak olduğunu söylüyorlar!

Bizim söylememiz gerekeni onlar bize söylüyor!

Biz de plastik atıkları azaltmak için marketlerdeki poşetleri para ile satıp, Avrupa’nın tonlarca çöpünü satın alarak ülkemize yığıyoruz. Tebrikler!