İstanbul’a taşınan 400 BDDK personeline ayda 45 bin lira ‘’Hayat Pahalılığı’’ tazminatı verilmesine yönelik düzenleme yasa teklifinden çıkartıldı. Ek ödeme bu kentte yaşayan ve tazminat da verilmesi düşünülmeyen tüm kamu çalışanlarının tepkisini çekmişti.

TEPKİ ÜZERİNE İPTAL ETTİLER

‘’Neden BDDK’ya ayrımcılık yapılıyor?’’ sesleri yükselince AKP Milletvekilleri Orhan Erdem ve Necmettin Erkan’ın önergesi ile yapılan bu düzenleme, AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül’ün önergesinin TBMM Genel Kurulunda kabulü sonucu ile iptal edildi.

KAVCIOĞLU VE PERSONELE ÖDEME YAPILACAKTI

Torba kanun teklifinde yer alan 52. madde metinde çıkarıldı. Böylelikle BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu dahil BDDK personeline ek ödeme yapılmasından vazgeçildi.

VERGİDEN MUAF OLACAKTI

Bu madde ile ‘’Kurumda görev yapan kurul başkan ve üyeleri, başkan yardımcısı, başkanlık müşaviri, daire başkanı ve müdür ile murakıp, uzman, murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısı unvanlı meslek personeline her ay 60 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ek tazminat ödenir’’ hükmü getiriliyordu. Bu ödeme vergiden de muaf olacaktı.