Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanının disiplin soruşturması açma yetkisini kaldıran düzenlemeye karşı çıktı.

CHP'nin başuvurusu üzerene konuyu inceleyen Anayasa Mahkemesi Genelkurmay Başkanı'nın gerekli görmesi halinde, Kuvvet Komutanlıkları ile bağlı birliklerin personeliyle ilgili disiplin soruşturmasının Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde yürütülmesi imkanına son veren düzenlemeyi Anayasa'ya uygun buldu.

Ancak AYM Başkanı Zühtü Arslan ve üyeler Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, M. Emin Kuz, Yusuf Şevki Hakyemez, Selahaddin Menteş karara katılmadı. Başkan Arslan yazdığı Karşı oy gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"KOMUTAN VASFINI ZEDELER" 

"Sevk ve idare yetkisinin en önemli yansımalarından biri disipline aykırı davranışların cezalandırılmasına yönelik süreci başlatma ve yürütme yetkisine sahip olmaktır.

Bu kapsamda, Silahlı Kuvvetlerin Komutanı olan Genelkurmay Başkanının emir ve talimatlarına uymayan personelle ilgili olarak gerek gördüğünde disiplin soruşturması yapamaması, onun koutası altındaki kuvvetleri sevk ve idare etme görevini  yerine getiresini ve bu yetkisini etkili şekilde kullanmasını engelleyecektir.

Bu sebeple kural, Genelkurmay Başkanının TSK'nın komutanı olma vasfını zedeleyecek ve etkisiz kılacak mahiyette olduğundan Anayasa'nın 117. maddesine aykırıdır."

"İSTİHDAM CUMHURBAŞKANINA DEVREDİLEMEZ" 

Öte yandan AYM Başkanı Arslan, aynı başvuru içinde değerlendirilen, "Savunma Sanayi Başkanlığında çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin düzenleme"ye de karşı çıktı. Arslan gerekçesini şöyle düzenledi:
"Düzenlemede çalıştırılacak personelin istihdamına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörmektedir. Anayasa'ya göre bu hususlar kanunla düzenlenir. Yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesine de aykırıdır."