Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin yayımlanan haberler ve köşe yazıları nedeniyle çeşitli sürelerde resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine karar verilmesiyle ilgili başvurusunu karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, Sözcü ve Korkusuz gazetelerinin yayıncısı Estetik Yayıncılık'ın başvurusunun da bulunduğu benzer dosyalara da atıf yaparak yaptığı incelemede şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu: 

 • İncelenen başvuruda 195 sayılı Kanun'un 49. maddesine dayanılarak başvurucu gazetelere, hakkında resmî ilan ve reklam kesme cezası verilmesi şeklindeki müdahalenin başvurucuların Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ve 28. maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğünü ihlal ettiği sonucuna varılmıştır. • Kanun'un 49. maddesindeki resmî ilan ve reklam kesme cezalarına ilişkin koşulların çerçevesi çizilmeli, belirli bir açıklık ve kesinlikte olan ifadelerle kanun maddesi şeklî ve maddi yönden yeniden düzenlenmelidir, • İhlal, bizzat kanun hükmünün lafzına dayalı yapısal bir sorundan ve derece mahkemelerinin bu doğrultudaki uygulamalarından kaynaklanmaktadır. • Bu kapsamda 195 sayılı Kanun'un 49. maddesine dayanılarak resmî ilan ve reklam kesme cezası verilmesi nedeniyle somut başvurularda olduğu gibi ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği iddialarını içeren çok daha fazla sayıda şikâyet Anayasa Mahkemesi önüne bireysel başvuru yolu ile getirilmektedir.


"KANUN HÜKMÜ GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR"

 • Anayasa Mahkemesi tarafından mevcut başvurular ve diğer derdest başvurular bakımından Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Mat. Rek. Ltd. Şti. (3), Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Mat. Rek. Ltd. Şti. (4), Estetik Yayıncılık Anonim Şirketi kararlarında ortaya konulan ilkeler çerçevesinde yeni ihlal kararları verilmesi, benzer başvuruların yapılmasını önlemeyeceği gibi derece mahkemelerinin benzer nitelikteki resmî ilan ve reklam kesme cezalarına yapılan itirazları inceleme yöntemlerinde de değişikliğe yol açmayacaktır. Dolayısıyla ihlalin ve sonuçlarının giderilebilmesi ve benzeri yeni ihlallerin önüne geçilebilmesi için ihlale yol açan kanun hükmünün gözden geçirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. • Kanun'un 49. maddesine dayanılarak yapılan sınırlandırmaların Anayasa'nın 13. maddesinde belirtilen demokratik toplum düzeninin gerekleri ile ölçülülük ilkesine uygun olması ve Anayasa'nın 26. maddesinin ihlaline yol açmaması için madde metninin yeniden düzenlenmesinde belirtilen hususların gözetilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.


"YENİDEN YARGILAMA İÇİN MAHKEMENİN TAKDİR YETKİSİ YOK"

 • Anayasa Mahkemesi tarafından ihlal kararına bağlı olarak yeniden yargılama kararı verildiğinde usul hukukundaki yargılamanın yenilenmesi kurumundan farklı olarak ilgili mahkemenin yeniden yargılama sebebinin varlığını kabul hususunda herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır.


HÜKÜM: HAK İHLALİ, PİLOT KARAR, MADDİ TAZMİNAT... 

Anayasa Mahkemesi şu hükmü kurdu:

 • İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA OYBİRLİĞİYLE,

 • Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ve 28. maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğünün İHLAL EDİLDİĞİNE Kadir ÖZKAYA, Recai AKYEL, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ ve İrfan FİDAN'ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

 • İhlallerin yapısal sorundan kaynaklandığı anlaşıldığından PİLOT KARAR USULÜNÜN UYGULANMASINA Kadir ÖZKAYA, Recai AKYEL, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ ve İrfan FİDAN'ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

 • Yapısal sorunun çözümü için keyfiyetin Türkiye Büyük Millet Meclisine BİLDİRİLMESİNE Kadir ÖZKAYA, Recai AKYEL, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ ve İrfan FİDAN'ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

 • Aynı konuda yapılan ve karardan sonra yapılacak başvuruların incelenmesinin kararın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 1 YIL SÜREYLE ERTELENMESİNE,

 • Anayasa Mahkemesi internet sitesi üzerinden başvuru numaraları ilan edilmek suretiyle başvuruları pilot karar kapsamına alınan ilgililerin BİLGİLENDİRİLMESİNE,

 • Kararın birer örneğinin ifade ve basın özgürlüklerinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemelere GÖNDERİLMESİNE,

 • 2016/5903, 2018/7000, 2020/37171,2018/13151, 2018/25044, 2018/5217, 2019/16, 2020/37386, 2020/37801 No. lu başvurularda her bir başvuru için ayrı ayrı 13.500 TL, 2020/36656, 2020/37547 ve 2020/37846 No.lu başvurular için taleple sınırlı olarak her bir başvuru için ayrı ayrı 10.000 TL tazminat ÖDENMESİNE, tazminata ilişkin diğer taleplerin REDDİNE,

 • Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 10/3/2022 tarihinde karar verildi.


[old_news_related_template title="Kul hakkı yiyorsunuz" desc="Basın İlan Kurumu (BİK) Türkiye’nin en çok satan gazeteleri Sözcü ve Korkusuz’a karşı ilan cezası kesmede rekor kırdı. Buna köşe yazarlarının bazı yorum ve ifadeleri gerekçe gösterildi. Az satan iktidara yakın medya ise ilanlarla destekleniyor." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/06/21/iecrop/11sozcu3_16_9_1655771210.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/kul-hakki-yiyorsunuz-7205356/"]

[old_news_related_template title="Basın meslek örgütlerinden ortak açıklama: Elinizi kalemimizden çekin" desc="Basın Konseyi ve TGC'nin de aralarında olduğu 11 basın meslek örgütü, Basın İlan Kurumuna geniş bir sansür yetkisi getiren yeni 'Basın Ahlak Esasları' kararını reddettiklerini duyurdu. Basın meslek örgütleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, 'Sansürü arttıracak yeni ahlak ilkelerine karşı hukuki girişimleri başlatıyoruz. Basın sizin düşmanınız değildir. Elinizi kalemimizden çekin' denildi." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/07/06/iecrop/gazeteci-shutterstock_16_9_1578604748-880x495-1_16_9_1624439994_16_9_1657109421.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/basin-meslek-orgutlerinden-ortak-aciklama-elinizi-kalemimizden-cekin-7235116/"]

[old_news_related_template title="Yargı kusur bulamadı Basın İlan ceza kesti!" desc="Yazarımız Saygı Öztürk, AKP’li Ali Ayvazoğlu’nun kamudaki yükselişini yazdı. İki mahkeme ‘Basın özgürlüğü’ kapsamında diye davayı reddetti. Basın İlan Kurumu bu kararları hiçe saydı, ceza verdi." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2021/09/27/iecrop/sozcu-susarsa_16_9_1632703190.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/yargi-kusur-bulamadi-basin-ilan-ceza-kesti-6672154/"]