Sayıştay’ın 2020 yılına ait Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Raporu’nda Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan döviz kurlarının hatalı olduğu belirtildi.

Raporda hatalı döviz kuru nedeniyle 2020 yılı Şubat–Haziran döneminde otomobillerden 4.50 TL, minibüslerden 6.80 TL fazla ücret alındığı, bu şekilde tahsil edilen fazla ücret tutarının 13.1 milyon lira olduğu kaydedildi.

BAKANLIK RAPORU YALANLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklamasında hatalı döviz kuru nedeniyle 2020 yılı Şubat-Haziran döneminde otomobillerden fazla ücret alındığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Sayıştay denetçisinin raporunda iddia edildiği gibi ‘Güncel Geçiş Ücretlerinin Hesaplanmasında Döviz Kurunun Hatalı Belirlenmesi’ gibi bir durum söz konusu değildir.

* Alınan ücret Sözleşmede yazıldığı üzere her yıl doğru şekilde hesaplanmakta ve uygulanmaktadır. Avrasya Tüneli projemiz 2008 yılında 3996 sayılı Yap-İşlet-Devret kanunu kapsamında ihale edilmiş, 2011 yılında Uygulama Sözleşmesi imzalanmıştır. Tüm uygulamalar da anılan sözleşmelerin hükümlerine uygun olarak devam etmektedir.

* Her yıl Ocak ayı içinde belirlenerek Şubat ayı başında uygulamaya geçen yeni ücrete esas döviz kurunun, hangi tarihli kur olarak alınacağını belirten Sözleşme maddesi şöyle: ‘İşletme yılının Ocak ayının 2’inci günü için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan Amerikan doları için döviz alış kurunu, işletme yılında Ocak ayının 2’inci gününün tatil gününe rastlaması durumunda bir önceki ayın en son çalışma gününün kuru esas alınacaktır’

* Sözleşmede açık olarak belirtilen bu hüküm gereğince Avrasya Tüneli geçiş ücreti belirlenirken her yıl ‘Ocak ayının ikinci günü T.C. Merkez Bankası tarafından yayınlanan US$ (Amerikan Doları) için döviz alış kuru’ esas alınmaktadır.

* 2020 yılı için de aynı kural uygulanmıştır. Sayıştay denetçisinin yazdığı şekilde 31 Aralık kurunun alınması Sözleşmeye aykırıdır. 2 Ocak 2020 tarihli kur 5,9478 TL, 31 Aralık 2019 tarihli kur ise 5,9400 TL’dir.

* Fazla tahsilat yapılan bir ücret belirlenmesi asla söz konusu olmamıştır ve olmayacaktır. Diğer yandan bu husus, Sayıştay denetim raporunun “mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan B. Diğer Bulgular” bölümünde yer almış ve “bulgu” vasfındaki kanaatidir. Somut gerçeklikle uyuşmayan bulgular değişebilir, çürütülebilir vasıftadır.