-Esenlik ve mutluluk yaşam kıvancıdır.-

Ulusal ve dinsel bayramlar gün güzellikleridir. Toplumsal yaşamın aydınlıklarının geçişleridir. Birleşmenin, dayanışmanın, kucaklaşmanın ve geleceğe ilişkin düşünce ve dileklerle koşmanın ortamıdır. Kavgaların, ayrılıkların, tartışmaların aralandığı, ertelendiği, hatta unutulduğu zaman bölümleridir. Anlaşmanın ve barışın vurgulandığı, iyiliklerin, katkı ve yardımların öne alındığı ortam sıcaklığıdır. İyi duyguların, iyi dileklerin, geleceğe ilişkin ortak adımların atıldığı yaşam sahneleridir. İnsanlık bağlamında kardeşlik, akrabalık, arkadaşlık ve dostluk bağlarının yenilenip güçlendirildiği yaşam aşamalarıdır. Değerini bilmek, kıvancını duymak, bu güzellikleri sevdikleri ve saydıklarıyla paylaşıp tatlarını ve değerlerini artırmak insanlık çabalarının seçkinliğidir. Dargınlıklar, kırgınlıklar, karşıtlıklar unutulur, ilişki sıcaklığı bir yaşam sargısı gibi gündeme gelir. Sorunlar, dertler hafifler, duygu ve düşünce süzgecinin duyarlığı öne çıkar. Özellikle ulusal bayramlarda yurt ve ulus tutkusu ağırlığını duyurur.

İnancı tam ve inanca saygılı bir yurttaş olmama karşın inanç sömürüsü yapan kimi kişiliksiz ve terbiyesizler karalayıcı, kötüleyici, incitici yazı ve sözlerle saldırıyorlar. İnsanlık dışı davranışları, kişiliksizlikleriyle düşünce kirlerinin göstergeleri olarak dışa vuruyorlar. Toplumsal karanlığın mikropları kendi durumlarını kusurlarını, bozukluklarını açıklamış oluyorlar. Oysa iyi duyguların, iyi düşüncelerin, insanlık, yurttaşlık, hemşehrilik, arkadaşlık, akrabalık, dostluk sıcaklığının en etkin, en yararlı kuşak ve sıcaklığı olduğu dünya paylaşımıdır. Bunu anlamayan, yadsıyan, bu değerlere karşı olanları hiçbir insanlık değeri yoktur.

İnanç temizliği sözle savunulmaz, tutum ve davranışla, çevreye yaklaşımla kanıtlanır. Kişiliğin en belirgin göstergesi örnek olacak girişimler, topluma katkılar, insanlığa sunumlardır.