Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatına yönelik kontenjanları tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, bazı kimyasallar, elektrik transformatörleri, akümülatörler, iyon piller, baskı devre kartları ve ses mekanizması gibi çok sayıda sanayi ürününün ithalatında 15 Şubat 2025'e kadar geçerli olmak ve kararda belirlenen miktarlarda uygulanmak üzere sıfır gümrükle tarife kontenjanları açıldı.

Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı dokuma ürünlerinin sıfır gümrükle ithalatı için 31 Aralık 2024'e kadar uygulanmak üzere tarife kontenjanı belirlendi.

Bu çerçevede, yalnızca imperteks kumaşları girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalat için 10 milyon metrekarelik tarife kontenjanı uygulanacak.

Kararlar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce ithal lisansı düzenlenecek.

Bakanlığın, söz konusu kararların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlediği İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin tebliğleri de Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararlar ve ilgili tebliğler, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.