Araştırma, efsanevi doğa bilimci Charles Darwin'in 19. yüzyıldaki evrim teorisine dayanıyor. Darwin'in 19. yüzyılda zürafaların boyunlarının neden uzun olduğunu açıklamak için “en güçlü olanın hayatta kalması” teorisini kullandığı biliniyor.

İngiliz biyolog, milyonlarca yıl önce en uzun boyunlu zürafaların, bu özelliklerini genlerine aktarmadan önce ağaçlarda daha fazla yaprağa ulaşabildiğini ve rekabet ortamında hayatta kalabildiğini söyledi.

Şimdi ABD'deki bilim insanları Darwin'in bulgularını yeni bir teoriyle detaylandırıyor ve evrimsel özelliğin dişilerde olduğunu düşünüyorlar.

Dişi zürafaların boynunun erkeklere göre orantısal olarak daha uzun olduğunu ve dişi zürafaların hamilelik ve emzirme döneminden itibaren yüksek beslenme ihtiyaçlarının muhtemelen bunun nedeni olduğunu tespit ettiler.

İlginç bir şekilde, dişi zürafaların vücut şekilleri daha eğimliyken, erkeklerinki daha diktir, bu da ilgilerinin artmasına yardımcı olabilir.

DARWIN'İN TEORİSİNİ TEMEL ALDILAR

Darwin'in teorisini temel alan çalışma, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden biyoloji profesörü Douglas Cavener tarafından yönetildi.

Profesör Cavener, “Zürafalar yemek konusunda seçicidir. Yalnızca birkaç ağaç türünün yapraklarını yiyorlar ve daha uzun boyunları, ağaçların daha derinlerine ulaşarak başka kimsenin yapamayacağı yaprakları almalarına olanak tanıyor.”

“Dişiler dört ya da beş yaşına geldiklerinde hamile kalırlar ve emzirirler. Dolayısıyla dişilerin artan beslenme taleplerinin zürafaların uzun boyunlarının evrimini tetiklediğini düşünüyoruz.” dedi.

Profesör Cavener ve meslektaşları, besin gereksinimlerinin yüksek olması nedeniyle dişilerin, en iyi yaprakları elde etmek amacıyla ağaçların derinliklerine ulaşabilmek için uzun bir boyuna ihtiyaç duyduğunu iddia ediyor.

Araştırma için araştırmacılar, Doğu Afrika'ya özgü bir tür olan tutsak ve vahşi Masai zürafalarının (Giraffa tippelskirchi) binlerce fotoğrafını topladı.

Hem esaret altında tutulan hem de vahşi yetişkin zürafalarda dişilerin boyunlarının erkeklere göre orantılı olarak daha uzun olduğunu buldular. Dişilerin ayrıca orantılı olarak daha uzun gövdeleri vardı.

Çalışmacılar, "Zürafanın uzun boynunun ve bacaklarının ilk evrimi, türler arası rekabet ve rekabet avantajı elde etmek için doğal seçilim yoluyla annenin gebelik ve emzirme dönemindeki beslenme talepleri tarafından yönlendirildi. Daha sonra erkek-erkek rekabeti ve cinsel seçilimin bir sonucu olarak boyun kütlesi daha da arttı." açıklamasında bulundu.