İslamsağcı değildir.

İslam’ı, “Müslüman” kimliğini ötekileştirerek sağa itekleyen kimi solculardır. Bunlara göre:

Cemil Meriç sağcı...

Nurettin Topçu sağcı...

Alev Alatlı sağcı...

Bunlar, Suriyeli Mustafa Sıbai’ye, İranlı Ali Şeriati’ye dönüp bakmadı...

HaricilerMutezilerKarmatiler üzerine düşünmedi. Muaviye’ye karşı çıktığı için çöle sürülen Ebuzer Gifari’yi değil, Roma köle isyanının lideri Spartaküs mücadelesini örnek aldı...

Yapmayınız. Büyük devrimci Hz. Muhammet “sağcı” olabilir mi?

Ah! Şeyh Bedrettin’i bile sadece Nazım Hikmet’in şiirinden bilen sol var karşımızda.

Niye böyle? Oysa dün böyle değildi:

Hikmet Kıvılcımlı yok sayılabilir mi?

TKP’nin kurucu lideri Mustafa Suphi’yi Sinop sürgününde sosyalizme yönlendiren Melami Terlikçi Salih olmadı mı?  

Melami Şeyhi Mecdi Tolun, Balkan Federasyonu ütopyasını “sosyalizm” temeli üzerinden kurgulamadı mı?

“Melamilerin kitabını yazan” Abdülbaki Gölpınarlı, TKP davasından yargılanmadı mı?

“Kerim Sadi”/“A. Cerrahoğlu” veya Abidin Nesimi eserlerini bilen var mı?

Sol, İslam’a niye uzak düştü?

Sol, İslam ile politikayı birleştirmek isteyenlerin oyununa nasıl geldi?

Ne mi demek istiyorum:

★★★

Tarih: 3 Ekim 1991.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümündeki doktora jürisinin karşından bir akademisyen var: Hüsamettin Arslan...

Bu doktora tezi sonra kitap oldu: “Epistemik Cemaat/ Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi”...

Arslan’ın doçentlik tezi ise şuydu: “Yöntemi Aşan Bilim: Kurtarıcı ve Kutsal Bilim Anlayışına Reddiye”...

Kitap yaptığı doktora tezi önsözünde şunu yazdı:

-“Bu bir ‘bilimsel bilginin sosyolojisi’ çerçevesinde entelektüel denemedir...

-“Türkiye’de müfredat programlarına ve devletin resmi ideolojisine içeriğini armağan eden (dayatan) bir bilim anlayışının eleştirisidir.

-“Elinizdeki metin bilime değil, onun egemen kavranış biçimine; bilime değil, bilimle ilgili egemen bilim ideolojisine muhaliftir...”

Şunu tahmin etmek zor değil:

“Bilimsel bilgi nedir, ‘bilimsellik’ adı altında inşa edilen yöntemler nedir” sorgulamasını yapan herkes bu ülkede hışma uğrar! Saklı Seçilmişler ve Kara Kutu kitaplarımda başıma geldi!

Hüsamettin Arslan akademik yaşamı boyunca bu meşrulaştırmayı-dayatmayı sorguladı; “bilim sosyolojisi” üzerine çalıştı.

Biraz daha açayım:

★★★

Batı aydınlanma ideolojisi, sorgulanamaz/ “doğrusu budur” denilen buyurgan “otoriter bilim” dayattı.

Bu egemen “bilim ideolojisine” eleştiriyi ancak gericiler-yobazlar- bilim dışı insanlar getirebilirdi! Bu iddianın sahibi ise “epistemik bilgi cemaati” idi. Ki bunlar, anti demokrattı; farklı olana/ çeşitliliğe tahammülleri yoktu. Böylece aynılık hegemonyası sardı dört yanı...

İnsanoğlunun binlerce yıllık kadim bilgileri/ gelenekleri yani “laboratuvar alanına” sokulmak istenmeyenler “bilimsel” değildi! Peşinen doğru kabul edilen “bilimin” yöntemi bile tartışılamaz sayıldı. Böyle böyle tekdüzelik hakim kılındı...

İşte... Sol da bundan nasibini aldı. “Bilim” yönteminin kapitalizmden bağımsız olup olmadığını bile sorgulamadı, toptan kabul etti. Yönteme karşı çıkanları bile “bilim dışı” ilan etti. İtibariyle kaba pozitivizme sıkışıp kaldı...

Akademik yaşamı boyunca bilim sosyolojisi üzerine entelektüel sorgulama yapan Prof. Hüsamettin Arslan’a sağcı diyebilir miyiz? (Ergenekon kumpasına inanması gibi kimi ön kabulleri yanlıştı. Öte yandan Kürt sorununa bakışı gerçekçiydi.)

Sonuçta:

Genellikle doğa bilimleriyle anılan pozitivist yöntem sosyal-siyasal bilimlere uygulanınca sol, “bilimle” aldatılmış oldu!

Sol görüş sıkıştığı bu toptancı kaba hegemonik anlayıştan kurtulmalıdır. Çünkü bu tek yönlü kavrama yöntemi solu sağcılaştırıyor!

Dünya efendiler sistemi ise, çıkardığı derinliği olmayan çatışmalarla sürüp gidiyor...