Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı’nın “Korunması gerekli kültür varlığı uygulaması” hükmünde İBB Meclisi’nin şubat ayı oturumunda değişiklik yapıldı. Konuya ilişkin hazırlanan raporda, Boğaziçi öngörünüm bölgesi içinde yer alan tescilli kültür varlığı yapılarının plan değişikliklerine ilişkin işlemlerin yürütülmesinin zaman aldığı ve plan onama sürecinin uzun olması nedeniyle uygulama projeleri açısından sorun teşkil ettiği kaydedildi. Rapora göre plan notunda bazı yerlerde taşınmaz kültür varlığı binaların bir kısmının yolda kalması nedeniyle imar istikametine ilişkin düzenleme yapıldı. Plan notunda “…Aynı zamanda mevcut planda olmayıp koruma kurullarında sonradan tescil edilmiş taşınmaz kültür varlıklarında istikamet problemi olabilmektedir. İmar yolunun açılması sırasında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli bina imar istikametinin gerisine çekilecektir. Parsel büyüklüğü sebebi ile geriye çekilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ve mevcut tescilli eserlerin yerinde korunması kararı alınması halinde imar yoluna ilişkin uygulama yapılıncaya kadar ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu kararında uygun görülerek İBB başkanlığınca onaylanacak projesine göre ilgili parselde uygulama yapılabilecektir” denildi.

“SÜREÇ UZUYOR”

Uzmanlar bu plan notu değişikliğini, özel koruma altında olan İstanbul’un incisi Boğaziçi’nde İBB Meclisi’nin devre dışı bırakılması olarak yorumladı. Uzmanlar, bu düzenlemeye göre Boğaziçi'ndeki tescilli kültür varlığı ya da kaybolmuş tescilli yapılarda planlama süreci çok uzadığı için uygulama için gereken kararları ilgili koruma kurulunun alacağını, İBB bürokratlarının da ön projeyi onaylayacağını ifade ettiler.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?


Gereken plan değişikliğinin daha sonra İBB Meclisi’ne geleceğini aktaran uzmanlar sürecin nasıl işleyeceğini şöyle anlattılar: “Örneğin Boğaziçi ön görünümünde eskiden var olan ancak günümüze ulaşamayan bir yalı var. Ama yalıya ilişkin bir kayıt yok. Bu tür konular meclise geldiğinden söz konusu yapının geçmişine ilişkin evrak, bilgi, belge istenip bir denetim yapılıyordu. Şimdi sadece kurul bu işi yapacak. İBB Meclisi denetimi ortadan kalkacak. Şu an boğazda olmayan ya da var olduğu halde tescilli olup olmadığı tartışılan, tescilli olduğu halde büyütülme şaibesi olan yapıların akıbetini artık İBB bürokratları ve kurulu üyeleri belirleyecek. Meclis ve planlama işi sonradan devreye girecek.”