2022 yılının belediye ve bağlı idarelere ilişkin Sayıştay raporları yayımlandı.

Konya’da AKP’li Meram Belediyesi’ni denetleyen Sayıştay denetçileri çok sayıda usulsüzlük tespit etti.

BÜTÇE GİDERLERİNİ SÜREKLİ GAYRİMENKUL SATIŞIYLA FİNANSE ETMİŞ

Sayıştay denetçileri borç batağındaki AKP’li Belediyenin mali tabloları inceledi. İnceleme sonucunda belediyenin bütçe giderlerini karşılamada sıkıntı yaşadığı ve bütçe giderlerini finanse edebilmek için özellikle son üç yılda sürekli gayrimenkul satışı gerçekleştirdiği görüldü.

Konuyla ilgili Sayıştay raporunda şu ifadelere yer verildi:

-Meram Belediyesi bütçe gelirlerinin önemli bir kısmı gayrimenkul satışından oluşmuştur. 2022 yılı içerisinde toplam 884.631.372,21 Türk Lirası bütçe gelirinin %36,36’sına tekabül eden 321.652.260,42 Türk Lirası taşınmaz satışı gerçekleşmiştir.

-Bu gelir 2022 yılı içinde muhtelif tarihlerde 123 adet taşınmazın satışından elde edilmiştir. 2021 yılında da bütçe gelirlerinin %34,71’ i, 2020 yılında ise bütçe gelirlerinin %17,73’ ü taşınmaz satışlarından sağlanmıştır” denildi.

AKP’li Belediyeyi uyaran denetçiler, “Bütçe giderlerinin sürekli gayrimenkul satarak karşılanmaya çalışılması sürdürülebilir bir durum değildir. Çünkü gayrimenkul sonradan üretilmeyen sınırlı bir kaynaktır. Gayrimenkul satışının bu hızla devam etmesi halinde uzun vadede belediyenin mameleki çok büyük oranda azalacaktır” ifadelerine yer verdi.

BİRLİK VE KURUMLARA PARA SAÇMIŞ

Yapılan incelemede, mevzuat hükümlerine aykırı olarak Belediye tarafından encümen kararıyla birlik ve kurumlara 2022 yılı içeresinde toplam 795 bin TL nakdi yardımda bulunulduğu tespit edildi.

AKP’li Belediye tarafından konuyla ilgili Sayıştay’a verilen cevapta, “Kamu idaresi cevabında; yardımların ortak hizmet projeleri kapsamında yapıldığını ifade etmekle birlikte , ortak hizmet projesinin varlığını kanıtlayan herhangi bir protokol yada belge, denetim esnasında sunulamadığı gibi kamu idaresi cevabında da gönderilmemiştir” denildi.

BELEDİYE TAŞINMAZLARINI SPOR KULÜBÜNE TAHSİS ETMİŞ

Denetçilerin yaptığı  incelemede; Meram Belediyesi mülkiyetindeki 7 adet taşınmazın kanun hükümlerine aykırı olarak spor kulübüne tahsis edildiği anlaşıldı.

TAŞINMAZLARI İHALESİZ VERMİŞ

Belediyenin bazı taşınmazlarının kira süresi sonunda ihaleye çıkılmadan ecrimisil alınarak kira süresinin uzatıldığı, bazı taşınmazlarında ise hiç kiralama ihalesi yapılmadan ecrimisil alındığı da görüldü.

İHALELERDE REKABETİ ENGELLEYEN HÜKÜMLER GETİRİLMİŞ

Yapılan incelemede ayrıca belediyenin mülkiyetinde olan toplam 20 adet daire ve işyerinin kira süresi bitmesi ve aynı zamanda 10 yıllık süre dolmasına rağmen tahliye ettirilmeden ecrimisil alınarak kullandırılmaya devam ettirildiği, 59 adet dükkan, büfe, işyeri vb. taşınmazın ise hiç kiralama ihalesi yapılmadan ecrimisil alınmak suretiyle kullandırıldığı da tespit edildi.

Raporda ayrıca Belediyenin yaptığı taşınmaz kiralama ihalelerine ilişkin şartname ve sözleşmelerde kanunda yer almadığı halde “iştirak teminatı” adı altında bir teminat istendiği ve kira artış oranlarının bir endekslemeye bağlı olmadan tamamen belediye encümeninin takdirine bırakıldığı da belirtildi.