Gündemde ne var; ekonomik krizinin yarattığı emekli maaşı gibi geçinme sorunu...

Çoğu kişi “sol-sağ ayrımı” üzerine tartışmayı gereksiz buluyor; “bu mudur şimdi meselemiz?”

Tam da budur: “Hastalığı” teşhis etmek ve bunu iyileştirecek “ilacı” aramak!

Soruna dair sebep sonuç ilişkisini ideolojiden bağımsız düşünemezsiniz. Peki, “hangi ideoloji?”

Terim, Fransız aydınlanmacı Antoine D. Tracy tarafından 1796 yılında “fikirler bilimi” olarak kavramlaştırıldı: Halkın, akıl dışılığına karşı rasyonel fikir sistemi geliştirmesini sağlamak...

Sonuçta:

Kapitalizm, sosyalizm, liberalizm, faşizm gibi ideolojilerin gelip dayandığı temel; Rönesans ve reform ile başlayan aklı yüceltici “aydınlanma” süreci oldu.

Günümüze kadar devam eden bu tarihsel yolculuk; değişmez kabul edilen varsayımlardan, önyargılardan kurtulmayı ve bilgiye-bilime yönelik kabulü geliştirmeyi amaçladı.

İnsanoğlu hem düşüncesinde hem toplumsal yaşamında köklü değişimler yarattı.

İşte... Bu noktada tartışma açmak istiyorum:

İdeolojinin (liberal, sosyalist, faşist) ve rejimin adına ne derseniz deyin; aydınlanma çağı insanoğluna “cennet” getirdi mi?

Ki, bu soruyu sormak bile bugün solda saldırıya uğranmasına sebep oluyor!

★★★

Sol ilerici ise, hakikatle yüzleşmek zorunda.

Yaşanılan tüm krizlerin, savaşların tek müsebbibi olarak salt kapitalizmi görmek yanıltıcı değil mi? Dini “doğma” gören aydınlanmacılar, aslında zamanla “doğmaya” dönüşen düşünceler dizini yaratmadı mı?

Aydınlanma paradigması/modeli/çemberi içinde insanoğlunun siyasi-ekonomik-kültürel düşüncesi ve eylemi dönüp duruyor.

İnsanoğlunun tarihsel hiçbir kazanımını reddetmiyorum; ancak bitmez tükenmez sorunların çözüme dair ezberleri aşmak gerektiğini düşünüyorum. Debeleniyoruz. Usulde/temelde/ilkede hata yapan, esasta/özde hataya mahkumdur oysa...

Sovyetler Birliği dağılırken rahmetli Hasan Yalçın dedi ki:

-“Kafamızı duvara vuracağız, düşeceğiz ama kalkıp tekrar yürüyüşe devam edeceğiz.”

Bu yüksek iradeye itirazım sadece “yola” dair! İnsanoğlunun iyi bir dünya yaratma hedefine saygı duyuyorum ancak diyorum ki; “yol” üzerinde düşünmek gerekmiyor mu? Ya “yol” hep çıkmaza götürüyorsa!

Bu tartışmaya, neredeyse artık muhafazakârlığa dönüşen aydınlanma dayatmasıyla başlamak gerekmiyor mu?

Nasıl bir Avrupa merkezi tarihçilik var ise kökünü (Sokrates, Platon, Aristo vd) Yunan ve (Cicero, Seneca vd) Roma’dan alan Avrupa merkezi aydınlanma felsefesi yok mu?

Çin veya Hint felsefesi nerede?

Hume, Descartes, Diderot, Leibniz, Kant, Rousseau, Locke, Spinoza, Voltaire vs biliyoruz... Peki, Meksikalı, İranlı, Arap kaç filozof okuduk?

Batı paradigmasını sorgulamak gerekmiyor mu? Sorusuz sol olmaz.

★★★

“Hiçbir şeyin anlamı ve değeri yoktur” demiyorum; nihilist değilim.

Yeni paradigma arıyorum.

Kara Kutu kitabım çıktığında faşist körlüğe varan dayatmayla karşılaştım. Kapitalizmin tıbbi bilgiyi, bilimi sömürüsüne nasıl araç yaptığı sorusu çok solcunun kafasında yok!

“Bilim” denen -örneğin- bioteknolojinin veya biopolitikanın tarihte görülmemiş boyutta, insan varoluşunu ve toplumsal yapıyı tehdit ettiğini inatla görmüyor sol.

Evet, insanın bedeni üzerinden köle yapılmasının, “bilim” diye yutturulmasını kavrayamıyor...

Bu büyük kandırmaya solcuların sesini çıkarmasının sebebi, sorgusuz kabul ettiği bilim fetişizmi... Sadece insanoğlu dinle mi aldatılıyor sanıyorsunuz...

En başa dönersem:

Sol-sağ ayrımı vardır. Fakat ilerici sol, başkalarının ayağıyla yürümekten vazgeçip -kazanımlarını reddedemeyeceğimiz- Batı merkezi düşünce kulübü üzerine tartışma başlatmalıdır...

Liberalizmi, faşizmi, sosyalizmi, “aydınlanma çemberi” içinde kalarak aşmanın mümkün olmadığını daha kaç kez deneyimleyeceğiz?

Nihayetinde bu, devrimci solu sağcılaştırıyor...