Ülkenin gerçek gündemiyle iktidarın gündemi arasındaki uçurum her geçen gün biraz daha büyüyor.

Pazar günü iktidara yakın gazetelerin birinci sayfalarından bazı başlıklar seçtim:

“Türkiye ekonomisi rayında ilerliyor” (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan böyle demiş.)

“Sanayide yeni dönem” (Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili sözleri böyle özetlenmiş.)

“Türkiye Yüzyılı’nda yeni Anayasa” (TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yeni Anayasa konusundaki açıklamaları bu başlıkla özetlenmiş.)

“Sivil Anayasa için gençlik buluşması” (27 Mayıs’ın yıldönümünde gençler Yassıada’ya götürülmüş. O etkinlikle ilgili haber böyle verilmiş.)

“Başıboş köpekler öldürülsün”, “Bitmek bilmeyen köpek terörü bitirilsin”, “Sopasız gezemez olduk”, “Köpek dışkısı hasta ediyor”, “Başıboş köpekler toplansın, başka Mahralar ölmesin”, (köpek itlafı konusunda iktidara destek vermek için atılan başlıklar.)

★★★

Şimdi iktidarın bu başlıklarla yaratmak istediği gündemi ve kendi gündeminizi yan yana koyun.

Herhangi bir uyuşma görüyor musunuz?

- Mesela, sizce de Türkiye ekonomisi rayında mı ilerliyor?

Bakın 20 bin TL alan bir emeklinin maaşı, yılbaşından bu yana, yani altı ayda 16 bin liraya düşmüş. Enflasyon canavarı, yaklaşık 4 bin lirayı emeklinin cebinden almış. Buna TÜİK’in enflasyon hesabına yansımayan gerçek hayat pahalılığını da ekleyin, çalışanların aldıkları maaşın dörtte birini altı ayda kaybettiğini göreceksiniz.

- MESELA sanayide yeni bir dönem görüyor musunuz?

Tekstilciler dövizin baskılanması nedeniyle dünya pazarında rekabette zorlanıyor. Türkiye’nin ünlü bir tekstilcisi dünkü sohbetimizde “Mısır’daki fabrikalarda ürettiğimiz ürünlerle kar ediyoruz. Ancak Türkiye’deki üretim hep zarar yazıyor. Böyle giderse tekstil sektörü batar” dedi.

Aynı şekilde üretimde ithalat bağımlılık oranı hala yüzde 50’nin üzerinde. Cari açık kapatılamıyor.

- Mesela sizin de yeni anayasa gündeminiz var mı?

Cumhurbaşkalığı Hükümet Sistemi’ne geçmemizin üzerinden 6 yıl geçti. Bu süre içinde bütün yetki ve karar Cumhurbaşkanı’na devredilmiş durumda. Yaşadığımız bütün olumsuzlukların baş sorumlusu bütün yetkiyi ve gücü elinde bulunduran, bütün kararlara imza atan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve onun atadığı bakan ve bürokratlar. Buna karşın, kendi kusurlarını yine kendilerinin değiştirdiği Anayasa’ya bağlıyorlar.

Memlekette mevcut Anayasa’nın vatandaşın lehine hiçbir içeriği uygulanmazken, yeni ve “sivil” bir Anayasa yaparlar mı sizce?

- Gelelim sokak köpeklerine...

Sokak köpekleri yıllardır aramızda dolaşıyor. Dikkat çekilen sorunlar yıllardır yaşanıyor. Peki şimdi nereden çıktı bu gündem?

“Allah’ın verdiği canı almak günahtır” diyen bir nesil neden şimdi sokak köpeklerini toplu olarak öldürmek için bu kadar seferber olmuş?

★★★

İktidar, gerçek gündemi saklamak için bütün düğmelere aynı anda basıyor.

Ancak yarattığı bu yapay gündemlerin hiçbiri perde gerisinde yaptıklarını ve yapılanların sonuçlarını saklayamıyor.

İktidarın yanlış adımlarla yürüttüğü ekonomi programı tam bir kaos yaratıyor ve işleri iyice içinden çıkılmaz hale getiriyor.

Çok gecikmeden göreceğiz: İktidar yabancı doğrudan yatırım ve yabanca kaynak bulamadığı için kaynağı içeride yaratmak için attığı adımlarını sıkılaştıracak.

Yoksulları daha da yoksul hale getiren bu adımlar, yakın gelecekte önce küçük ve orta ölçekli işletmeleri, ardından büyük işletmeleri köşeye sıkıştıracak. Kazançlar kasaya girmeden devletin cebine aktarılacak.

Onlar da ayakta kalabilmek için faturayı halkla yansıtmaya çalışacak ve zamlar birbirini izleyecek.

Bütün düğmelere aynı anda basmak, (köpek öldürmek, uyulmayan Anayasa’yı yeniden yazmaya çalışıyor görünmek, ekonomiyle ilgili sahte verilerle sahte bir görüntü çizmek, halka yeni vergiler salmak, yoksulları daha da yoksullaştırıp orta direği bitirmek, yandaş olmayan iş insanlarını kıskaca almak) iktidarı kaçınılmaz sondan kurtaramayacak.

31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin ikinci parti olması, Metropol’ün son araştırmasında iktidarın ham oylarının yüzde 20’lere düşmesi bunun bir göstergesidir.