Yeni normal düzene geçilmesine rağmen işleri bir türlü açılmayan esnafı rahatlatıp piyasayı canlandırmak amacıyla Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında yapılan 7 ile 10 puanlık indirimin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığının devlet tarafından yakın takibe alınması istendi.

KDV’Yİ TÜKETİCİ ÖDÜYOR

Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar, KDV indirimiyle devletin tüketici lehine önemli bir gelirden vazgeçtiğini ancak vazgeçilen gelirin fiyatlara indirim olarak yansımaması halinde hedeflenen amaca ulaşılamayacağını söyledi.

Maliye ve Ticaret bakanlıklarını KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip etmeleri konusunda göreve çağıran Başkan Çakar, “Bunun takibini tüketici yapamaz. Bakanlıklar denetim görevini gereği gibi yerine getirmezse, devletin vazgeçtiği gelir esnaf ve firmalara haksız kazanç olur” dedi.

Başkan Çakar, bir mal ya da hizmet üzerinden devletin tahsil ettiği KDV’yi firmaların değil, direkt o mal veya hizmeti satın alan tüketicilerin ödediğini, bu nedenle yapılan KDV indirimiyle direkt tüketicilerin yükünün hafifletilmesinin gerektiğini söyledi. Çakar, “İndirimden önce tüketici bir takım elbiseyi örneğin; 100 liraya kuru temizlemede temizletmişse bu tüketici devlete 15 lira 25 kuruş KDV ödüyordu.

Kuru temizlemeci 84 lira 75 kuruşu hizmet bedeli olarak alıp 15 lira 25 kuruşu tüketici adına devlete yatırıyordu. Şimdi KDV yüzde 18’den yüzde 8’e indiği için tüketicinin ödemesi gereken KDV 15.25 liradan 6.75 liraya düştü. Dolayısıyla aynı takım elbise için tüketicinin esnafa 100 TL değil, 91.5 lira ödemesi gerekiyor. Esnaf, 91.5 liraya temizlediği takım elbiseden yine 84 lira 75 kuruş kazanacak, ancak devlete 15.25 TL değil, 6.75 TL KDV yatıracak” diye konuştu.

DENETİM EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR


THD Başkanı Turhan Çakar, geçmişte piyasanın canlandırılması amacıyla çok sayıda KDV indirimleri yapıldığını, ancak bunların büyük çoğunluğunun fiyatlara indirim olarak yansıtılmadığını söyledi.

Bunun devletin denetim eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Çakar, pandemi döneminde fahiş fiyat artışları yapan firmaları tespit edip ceza kesmesi için Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun KDV indirimlerinin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını da denetlemesi gerektiğini belirtti. Çakar, indirimlerin takibi için Ticaret Bakanlığı ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı da göreve çağırdı.