Türkiye, iş gücü nüfusunda Avrupa ülkeleri arasında sınıfta kaldı. Avrupa Birliği ortalamasında da iş gücüne dahil olmayan nüfus artış gösterse de bu oran yüzde 35 iken, Türkiye’de ise yüzde 47.4 olarak kayıtlara geçti. 2020’ye göre 2.3 puan artış gösteren iş gücüne dahil olmayan nüfusta kadınların ağırlığı da dikkat çekici.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 1 Mayıs dolayısıyla paylaştığı Avrupa ülkelerinin 2021 iş gücü verilerine göre Türkiye’de iş gücüne dahil olmayan nüfus Avrupa ülkeleri ortalamasının iki katına denk geliyor. 15-64 yaş arası 64.4 milyonluk nüfusun neredeyse yarısı iş gücüne dahil değil. 30.5 milyonluk bu kesimin 21.5 milyonu kadınlardan oluşuyor. TÜİK’in 2021 verilerine göre iş gücüne dahil olmayan kadınların 9.7 milyonu ise ev işleriyle meşgul yani “görünmeyen emek” statüsünde bulunuyor.

AVRUPA’DA 3’TE 1

Almanya’da çalışma çağındaki 62 milyon kişinin 19.1 milyonu iş gücüne dahil olmayan nüfusu oluştururken, Fransa’da 48 milyonluk çalışma çağındaki nüfusun 17.9 milyonu iş gücü nüfusunun dışında kalıyor. İtalya’da çalışma yaşındaki 44.3 milyon kişinin 19.5 milyonu, İspanya’da 35.8 milyon kişinin 12.6 milyonu, Hollanda’da 13.1 milyon kişinin 3.4 milyonu, Polonya’da 27.6 milyon kişinin 10.4 milyonu iş gücüne dahil değil. Avrupa ortalamasında iş gücüne dahil olmayan kesim, çalışma çağındaki nüfusun 3’te 1’ine denk gelirken Türkiye’de ise 15 ve yukarı yaştaki nüfusun neredeyse yarısı iş gücü nüfusuna dahil edilmiyor.

İş gücü nüfusu neden önemli?


Ülkelerin iş gücü yapısını anlamakta kıstas olarak kullanılan “iş gücüne dahil olmayan nüfus” kavramı, istihdamda olmayan veya iş aramayan çalışma çağındaki nüfusu ifade ediyor. Eğitim-öğretimde olan, mevsimlik çalışan, ev işleriyle meşgul olan, emekli, çalışamaz halde olan veya iş bulmaktan ümidini yitirenler ile iş aramayan ancak çalışmaya hazır olanlar gibi çeşitli sebeplerle iş gücü dışında tutulanları tanımlıyor.

İşsiz sayısında Avrupa birincisiyiz


Çalışabilir nüfusun yarısını iş gücüne dahil edebilen Türkiye’de işsizlik de Avrupa ülkelerini katlıyor. Almanya’da 1.5 milyon, Fransa’da 2.3 milyon, İtalya’da 2.3 milyon, İspanya’da 3.4 milyon, Hollanda’da 408 bin, Polonya’da 580 bin kişi işsiz. Türkiye’de buzdağının görünen kısmı olarak dar tanımlı işsizlik 3.89 milyon olarak aktarılıyor. Buna karşın TÜİK son 1 ayda iş aramayanları işsiz saymadığından uzun süreli işsizleri, iş bulmaktan ümidini kaybedenleri de ekleyince gerçek işsizlik DİSK-AR verilerine göre 8.4 milyona ulaşıyor.