Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” yönlerinden verilen hak ihlali kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez ihlal başvurusunu görüştü. 

AYM Genel Kurulu tarafından 21 Aralık 2023 tarihinde oy çokluğu ile ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı verildi. İlk olarak, AYM’nin Atalay hakkındaki ‘hak ihlali’ olduğuna yönelik kısa kararı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştı. AYM’nin Can Atalay hakkındaki ikinci kez verdiği ‘hak ihlali’ne ilişkin gerekçeli kararı da Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI ÇIKMADI 

Anayasa Mahkemesi'nin kararında, ilgili mahkeme olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi gösterilmiş olmasına rağmen, yine dosyanın Yargıtay’a gönderilmesine karar verildi. Kovuşturma aşamasının ilk derece mahkemesi safahatinde başvurucu Şerafettin Can Atalay'ın milletvekili olarak bulunmadığı, genel hükümlerine göre yargılamanın yapılarak neticelendirildiği belirtildi. 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, “Söz konusu düzenlemeler dikkate alındığında, Anayasa Mahkemesi'nce verilen bireysel başvuruya konu ihlal kararı Mahkememizin kararına ilişkin olmayıp, Yargıtay ilgili Ceza Dairesi'nce verilen tahliye talebinin reddi kararına ilişkin olduğu, dosyanın ilgili Daire önünde bulunduğu sırada başvurucunun milletvekili seçildiği ve bireysel başvuruya konu ihlalin bu Dairenin kararından kaynaklandığı, ayrıca bireysel başvuru yapıldıktan sonra ilgili Ceza Dairesince dosyanın esastan incelendiği ve karara bağlandığı, bu sebeple oluşan yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce yeni bir değerlendirme yapılarak bireysel başvuruya ilişkin karar verildiği, bu karara karşı yeniden Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu kullanmak suretiyle başvuru yapıldığı, Anayasa Mahkemesi'nce yapılan değerlendirme neticesinde ilgili başvuruya konu kararın Mahkememize yeniden gönderildiği” ifadeleri yer aldı. 

Belirtilen başvuruya konu yeni değerlendirmelerin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu karara dair olduğu belirtilerek, karara ilişkin oluşan yeni hukuki duruma karşı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce yeni bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

OY BİRLİĞİ İLE YARGITAY’A GÖNDERİLDİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin 21 Aralık 2023 tarihli kararının, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilmesi için dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine oy birliği ile karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM), 25 Ekim’de Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetmişti. AYM’nin 9 üyesinin ‘hak ihlali’ yönünde oy kullandığı, 5 üyenin ise ret oyu kullandığı kararının ardından, karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşmıştı. Mahkeme heyeti, tahliye kararı vermeden dosyayı 30 Ekim’de Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermişti. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceza Dairesi’ne sunulan mütalaada, soruşturma ve kovuşturmaya Atalay’ın milletvekili seçilmesinden çok önce başlandığı belirtilerek, “Mahkumiyetine esas sevk ve uygulama maddelerinin TCK’nın 312. Maddesi kapsamında kalan suça ilişkin olduğu anlaşıldığından, seçimden önce bu madde kapsamında suç işleyen milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83/2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanamayacaktır” denilmişti.

Öte yandan Can Atalay'ın avukatlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı infazın durdurulması talebi de reddedilmişti. Avukatlar, karara itiraz etmek üzere İstanbul 3. İnfaz Hakimliğine başvuruda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren hakimlik de infazın durdurulması talebini reddetmişti. Atalay'ın avukatlarının infaz kararının durdurulmasına ilişkin itirazını değerlendiren İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyasının esas mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.