Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. 2023 yılı genelinde cari açık 45 milyar 150 milyon dolara ulaştı. Bu rakam 2022 yılında 49 milyar 85 milyon dolar olmuştu. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2023 yılının tamamında cari dengenin 42,5 milyar dolar açık vereceği öngörülmüştü

Aralık ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4 milyar 162 milyon dolar fazla verdi.

Aralık ayı için ekonomistlerin ortalama cari açık beklentisi, AA anketinde 3 milyar 83 milyon dolar, Reuters anketinde 3,3 milyar dolar olmuştu. Açıklanan veri, tahminlerin altında oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı aralıkta 4 milyar 586 milyon dolar oldu.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 574 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 696 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 233 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 154 milyon dolar net giriş kaydetti.

1,7 MİLYAR DOLARLIK PORTFÖY GİRİŞİ

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler aralıkta 317 milyon dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 1 milyar 690 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 187 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 154 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 129 milyon dolar, Genel Hükümet 1 milyar 285 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 401 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 199 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 633 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 44 milyon ABD dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 677 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 686 milyon dolar ve 369 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar 401 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 978 milyon dolar net artış oldu.

YIL SONU GÜNCELLEMELERİ

“Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde 2019 yılından itibaren hizmetler dengesi, birincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı. Söz konusu güncellemeler neticesinde “Cari İşlemler Hesabı” ile “Finans Hesabı” kalemleri ve dolayısıyla “Net Hata ve Noksan” kalemi etkilendi.

Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2019 yılında 176 milyon dolar, 2020 yılında 253 milyon dolar, 2021 yılında 419 milyon dolar, 2022 yılında 258 milyon dolar ve 2023 yılının Ocak-Kasım dönemi için 434 milyon dolar güncellendi.