Sağ ve sol... Fransız devrimiyle başladı. İhtilal sonrası kurulan parlamentoda özgürlüklerin destekçisi olan halkçılar genellikle başkan koltuğunun solunda oturmaktaydılar. Değişimlere karşı çıkmakta olan zenginler, burjuva kişiler ise sağda otururlardı. Ancak... “Sol” sadece “özgürlük” temelinde ele alındığında yanlış olur. “Ekonomi/üretim ilişkileri” pratiğinde durduğunuz yer sizi “sol” ya da “sağ” olarak tanımlar! Ekonomik ilişkilerle biçimlenen üretim ilişkileri (alt yapı), toplumun, manevi, siyasi, düşünsel olaylarının ve kurumlarının oluşturduğu ikinci grup unsurları (üst yapı) belirliyor.

Neden “sağ-sol” üzerinden girdim konuya? Yanıtı şu cümlelerde gizli:

“Cumhuriyet Halk Partisi’ni sağa kaydırdığım eleştirilerine gelirsek; öncelikle sağdan ve soldan ne anladığımızdan, 21. yüzyıl dünyasında ve Türkiye’sinde bu kavramlara ne kadar ihtiyaç olduğundan bahsetmek gerekir. Sağ ve sol ideolojik çatışmalarının temelinde yatan ‘emek-sermaye denklemi’ günümüz Türkiye’sinde hâlâ döneminin gerekliliğini koruyor mu acaba! Dünya hâlâ emek ve sermaye olarak iki kutup mu? Benim için bütün bunların anlamı vatanperverlikten geçiyor. Ülkemiz bu denklemi elbette özümseyecek ve doğru kararı verecektir. İşte o zaman ‘sağa kaydırdın’ eleştirilerinin ne kadar anlamsız olduğu ortaya çıkacaktır.”

Bu hafta sonu CHP üzerine yazılar ve kitaplara yoğunlaştım.

Yazımın girişindeki cümleleri de gazeteci-yazar Fikret Bila’nın bu hafta okuyucusuyla buluşan “CHP’de Sağ Sapma/Kırmızı Kedi Yayınevi” kitabında, CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmuş. Evet! 2023 Mayıs seçimleri öncesinde CHP’yi “sağa kaydırdığı” iddia edilen Kılıçdaroğlu, 21’inci yüzyılda “emek-sermaye” çelişkisinin kalmadığını, “otokratik-demokratik” devletler üzerinden yaşanan çelişki olduğunu altını çiziyor ve “vatanseverlik” kavramında herkesi buluşturmaya çalışıyor.

Külliye de “sol” tartışmasına girdi

Kitabı okurken bir tartışma da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un, Soner Yalçın’a yolladığı mektup üzerinden yaşandı. Uçum’un kaleme aldığı mektupta da “Türkiye’de sol var mıdır?” sorusuna yanıt arandı. Erdoğan’ın başdanışmanı da aynı Kılıçdaroğlu gibi düşünüyor:

“Sınıf esaslı solculuğun tarihe karışmasıyla birlikte enternasyonel solculuk da bitmiştir. Günümüzde yurtsever olmak solun uluslararası toplum bağlamında belirleyici kimliğidir. Anti-emperyalizm ise yurtsever solun temel karakterlerindendir. CHP, hiç bir zaman sınıf esaslı solculukla ilgili olmadığı gibi toplum esaslı solculuğa da yakınlık göstermemiştir. Devlet ve halkın ilişkisinde hep halk karşıtı pozisyonda yer almıştır. Sermaye devlet ilişkisi konusunda özellikle devlet zenginlerine ne zaman ihtiyaç varsa iradesini teslim etmiştir. Yirmi birinci yüzyıldaki CHP ise temsil alanları itibariyle yurtsever kimliğe dahi karşıt pozisyona gelmiştir. (Odatv/25 Şubat 2024)”

Kılıçdaroğlu ile Uçum hangi noktada buluşuyor?

İki isim de CHP’nin “halktan koptuğunu” iddia ediyor. Bakın CHP’nin eski lideri “Sağ Sapma” kitabında ne diyor:

“Ben partiyi statükoya teslim etmedim. 85 milyon vatandaşımıza, Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleri doğrultusunda, vatanperver ve tek bir nazar ile baktım. Bu ülkenin sağcıları bana ‘Bozkurt Kemal’, muhafazakârları ‘Mücahit Kemal’, solcuları ‘Demokrat Kemal’, doğulusu ‘Serok Kemal’, batılısı ‘Başkan Kemal’, genci ‘Demokrat amca’, çocuğu ‘Dede’ dedi ve beni bağrına bastı. Çarşaflı, türbanlı kardeşlerim benim broşürlerimi meydanlarda dağıttı. Bu eleştirileri asla ve asla iyi niyetli bulmuyor, Cumhuriyet Halk Partisi’ni yüzde 25’lere mahkûm etmek isteyen kliklerin dezenformasyon çalışması olarak görüyorum. (CHP’de Sağ Sapma/Sayfa 166).”

 

Özgür Özel’in “sağa kaydık” itirafı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sağa kaymadık, kitlelerle buluştuk” çizgisine CHP’nin yeni lideri Özgür Özel’in eleştirisini de hatırlatmakta fayda var: “Sonuçta Genel Başkan’ın da yalnız kaldığı görüşüne katılıyorum, çünkü ortaklaşmadan yola çıktı. Örneğin, mutfak videolarının çok samimi, çok inandırıcı tarafı var. Ama bir taraftan da hazır olmadığımız birçok hamleyi mutfak videolarından öğrendik biz de. Evet, CHP sağa kaydı ama biz düzelteceğiz. (Birgün Gazetesi/27 Eylül 2023)”

Bugün gelinen noktada dünya yeniden “solu” konuşuyor, “kamuculuğu” tartışıyor ve anti-emperyalizmin doğrulunu anlıyor. Kılıçdaroğlu’na göreyse durum şu:

“Oysa bugün dünya, demokratik rejimden yana olanlar ve otoriter rejimden yana olanlar olarak ikiye bölünmüş durumda... Siz modern bir bakış açısıyla demokratik rejimi savunanları ‘sol’, otoriter rejimi savunanları da ‘sağ’ olarak tanımlayabilirsiniz. Buna itirazımız olmaz. Ama bildiğiniz gibi geçmişte ‘sağ’ olarak tanımladığımız pek çok kesim, bugün solun sahiplendiği demokrasi cephesine kaydı. (CHP’de Sağ Sapma/Sayfa 169)”

Tartışmayı 16 Şubat’ta Soner Yalçın SÖZCÜ’deki köşesinde başlattı ve “Bilimle aldatmak” başlıklı yazısında dedi ki: “İslam, sağcı değildir. İslam’ı, ‘Müslüman’ kimliğini ötekileştirerek sağa itekleyen kimi solculardı. Bunlara göre: Cemil Meriç sağcı... Nurettin Topçu sağcı... Alev Alatlı sağcı... Bunlar, Suriyeli Mustafa Sıbai’ye, İranlı Ali Şeriati’ye dönüp bakmadı... Yapmayınız. Büyük devrimci Hz. Muhammet ‘sağcı’ olabilir mi?”

“Sağ” ve “sol”u tartışırken salt “anti emperyalizm” ya da “demokrat-otokrat” okuması yaparsak “İslam sağcı değildir” ya da “Erdoğan solcudur” ya da “emek-sermaye çelişkisi bitmiştir” çizgisine ulaşırız. Ki bu da “kapitalizmin en üst aşaması emperyalizmi” ıskalamak olur.