CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya üzerinden duyurduğu başörtüsü ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

Başvuru dilekçesinde "Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımızla arz ederiz." denildi

4 İMZA İLE MECLİS'E SONULDU

Kılıçdaroğlu ve üç grup başkanvekilinin imzasıyla verilen dilekçenin ekinde TBMM'ye sunulan kanun teklifinin üç maddesi ise şöyle sıralandı:

MADDE 1- Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Anayasa ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne atıfta bulunulan dilekçenin 'Gerekçe' kısmında ise şu ifadelere yer verildi:

*"Türkiye’nin imzacısı olduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi insanlık ailesinin bütün üyelerinin eşit ve devredilemez haklara sahip olduğunu açıkça belirtmiştir.

*Anayasa’nın 2’nci Kısmı, “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir” ifadesiyle temel hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır.

*Demokratik, laik hukuk devletlerinde bireylerin sahip olduğu dini inanç ve kanaat hürriyeti hiçbir sınırlamaya tabi tutulamaz. Laiklik, din ve vicdan hürriyetini engelleyecek biçimde yorumlanamaz; aksine laiklik din ve vicdan hürriyetinin kullanılmasının teminatıdır.

*Dini konulardaki bireysel tercihler ve bireylerin yaşam tarzı devletin müdahalesi dışında olduğu gibi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19’uncu maddesiyle teminat altına alınan ifade özgürlüğü, kıyafetini seçme özgürlüğünü de kapsamaktadır.

"TOPLUMSAL HAFIZADA OLUMSUZ İZLER BIRAKMIŞTIR"

*Kadının kıyafeti başta; bireylerin yaşam tarzı, inancı ve etnik aidiyeti siyasetin konusu olmamalıdır. Geçmişte yaşanmış bazı baskıcı uygulamalar toplumsal hafızamızda olumsuz izler bırakmış, ayrıca siyaseten istismar aracı olagelmiştir.

*Yakın geçmişimizde üniversite öğrencilerinin başörtüsüyle eğitim hakkı engellenmiş, kamuda kadınların başörtülü çalışmasına izin verilmemiştir. Benzer engellemelerin ve yasaklamaların bir daha yaşanmaması için her türlü önlemi almak Parlamentonun ve kamu idaresinin görevidir.

"KADININ KIYAFET SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ GÜVENCE ALTINA ALMAK..."

*Genelge, talimat, yönetmelik ya da diğer idari düzenlemeler ve hiyerarşik amirlerinin emirleriyle kadının ne giyeceğine ya da giymeyeceğine yönelik yapılmış zorlamalara son vermek ve kadının kıyafet seçme özgürlüğünü kanuni güvence altına almak için bu teklif hazırlanmıştır.

*Teklif ile kadınlarımızın Anayasa ile güvence altına alınan kişisel ve mesleki kıyafet özgürlüklerinin korunması öngörülmektedir.

* Bu kapsamda teklif ile;
- Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan ve her statüde istihdam edilen kadınların,
- Anayasanın 135 inci maddesine göre kurulan meslek örgütlerine bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınların, yürüttükleri kamu hizmeti veya mesleki faaliyetlerin gereği olan mesleki kıyafet, cübbe, önlük veya üniforma giymek dışında, herhangi bir zorlamaya tabi tutulamayacağı hüküm altına alınmaktadır.

Böylece, kadın çalışanların kıyafetlerinden dolayı bir ayrımcılığa tabi tutulamamaları amaçlanmaktadır."

KILIÇDAROĞLU: BU YARALARI SARMAYA ANT İÇTİM

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugünkü grup konuşmasında, dün akşam yayınladığı video ve CHP'nin kanun teklifiyle ilgili şunları söylemişti:

* "Dün akşam bir video yayınladım. Bu millet ne çektiyse; ayrışmadan, kutuplaşmadan, siyasilerin bile isteye düşmanlaştırmasından ne çekti. Cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde, bugün yaşanan kutuplaşma ortamını hiç yaşamadık.

* İlk kez bu kadar derin bir kutuplaşma yaşıyoruz. Eğer bu toplum, yarınlara umutla bakacaksa, yarınlara odaklanacaksa bu ayrışmanın kesinlikle bitmesi lazım. Bu nedenle ben bir helalleşme çağrısı yaptım. Helalleşme yolculuğuna çıktım.

* Uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan söz ediyorum. Çünkü ülkemizin çok fazla açık yarası var, kabul edelim. Bu yaraları kanatanlar; oy devşirmek ve koltuğunu korumak isteyen siyasilerdir. Halkımızı yorgun düşürdü bu yaralar. Artık devlet bu yaraları kapatmak zorundadır. Ben ucu nereye varacaksa varsın, bedeli ne olacaksa olsun, bu yaraları sarmaya ant içtim."

"YÜREĞİ YETEN PEŞİMDEN GELSİN"

Konuşmasında Altılı Masa mesajı da veren Kılıçdaroğlu, "Birileri uğraşsın aday kim, kavga mı var, ayrışma mı var tartışma mı var... Emin olun dostlar, geliyoruz, biz geliyoruz ve geleceğiz... Vatan sevdalılarının ittifakıdır bu ittifak ve yaraları sarmaya geliyoruz. Saray beni iyi dinlesin. Kadınların duygularını, inançlarını istismar ettiğiniz yeter. Bugün kanun teklifimizi gazi meclisimize veriyoruz. Göreceğiz kim samimi, kim samimi değil. Artık kanunu çıkaralım ve bu çağ dışı tartışma bitsin. Yüreği yeten de peşimden gelsin" diye seslenmişti.

[old_news_related_template title="Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü' açıklaması: Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz" desc="CHP lideri Kılıçdaroğlu, helalleşme yolculuğunda yeni bir adım atıyor. 'Yaralardan biri başörtüsü mevzusu. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz' diyen Kılıçdaroğlu, hazırladıkları kanun teklifini bugün TBMM'ye sunacaklarını duyurdu." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/10/03/iecrop/chp-13_16_9_1664820521.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/kilicdaroglundan-basortusu-aciklamasi-bu-yarayi-sonsuza-kadar-kapatacak-adimi-atiyoruz-7397662/"]

[old_news_related_template title="Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamasına siyasetçilerden destek" desc="CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasına siyasetçilerden destek geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu konuyla ilgili paylaşım yaptı." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/10/03/iecrop/chp-23_16_9_1664824035.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/kilicdaroglunun-basortusu-aciklamasina-davutoglundan-destek-7397738/"]